showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Skolā var iestāties, lai mācītos 1. - 12.klasē.

1.klasē:

Mācībām 1.klasē, pamatojoties uz RD 2015.01.27. saistošajiem noteikumiem Nr.137:

 • skolā var pieteikt topošo skolēnu, kas sasniedzis 5 gadu vecumu, kādam no vecākiem ierodoties skolā, līdzi ņemot
  • bērna dzimšanas apliecību,
  • savu pasi (vai ID karti),
 • skolā uzrakstot iesniegumu par bērna reģistrāciju pretendentu sarakstā,
 • pēc bērna mācību uzsākšanas gada 1.jūnija vecāki saņem apstiprinājumu, ka bērns iekļauts pretendentu sarakstā,
 • 15 dienu laikā no apstiprinājuma saņemšanas, vecāki dod apstiprinājumu, ka bērns uzsāks mācības skolā vai dod ziņu, ka mācības bērns uzsāks citā skolā,
 • ja ir pozitīvs apstiprinājums par skolas izvēli, tad līdz 1.jūlijam vecāki ierodas skolā un
  • uzraksta iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā,
  • nogādā skolā medicīniskos dokumentus.

 2. - 9.klasē:

 • skolā uz vietas vecāki raksta iesniegumu par skolēna uzņemšanu atbilstošajā klasē,
 • uzrāda dzimšanas apliecību (kopija nav vajadzīga),
 • uzrāda pēdējo saņemto liecību,

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

10.klasē:

 • skolā uz vietas vecāki raksta iesniegumu par skolēna uzņemšanu 10.klasē,
 • uzrāda dzimšanas apliecību (kopija nav vajadzīga),
 • iesniedz personas lietu,
 • iesniedz apliecības par pamatizglītibu un sekmju izraksta kopijas,
 • iesniedz medicīnas dokumentus,
 • notiek saruna ar direktori.

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

11.,12. klasē:

 • skolā uz vietas vecāki raksta (18-gadīgs skolēns var pats rakstīt) iesniegumu par skolēna uzņemšanu atbilstošajā klasē,
 • uzrāda dzimšanas apliecību (kopija nav vajadzīga),
 • iesniedz apliecības par pamatizglītibu un sekmju izraksta kopijas,
 • uzrāda pēdējo saņemto liecību,
 • notiek saruna ar direktori,

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

Dokumentus var iesniegt arī vasarā - darbadienās no 9.00 līdz 14.00 skolas kancelejā vai skolas direktorei.