Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Datumi Uzdevumi

Septembris

Iepazīšanās ar ZPD būtību,
tematu izvēle,
iepazīties ar darba izstrādes ceļu,
iepazīties ar noformējuma prasībām

Līdz 4. oktobrim

Klases pieteikumu un audzēkņu iesniegumu iesniegšana

4. oktobris

Starts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes sākumam

Oktobris, novembris, decembra pirmās nedēļas

Tematu precizēšana, konsultācijas par materiālu vākšanu (bibliotēka, periodika, grāmatas, muzeji, intervijas utt.).
Mērķu, uzdevumu, hipotēzes, ZPD satura rādītāja izstrāde.
Materiālu vākšana, konspektēšana, materiālu analīze

No 12.-19. decembrim

Melnrakstu, teorētiskās daļas iesniegšana vadītājam,
darba kvalitātes vērtējums e–žurnālā.
Ievads (darba aktualitāte, mērķis, hipotēze, uzdevumi, struktūra, ar kādām metodēm sasniegs mērķi)
Teorētiskās literatūras apskats

Janvāra sākums

Pilna ZPD melnraksta iesniegšana vadītājam

Februāra pirmā nedēļa

Darbu pārrakstīšana ar datoru, noformēšana, recenzēšana

6. februāris

Darbu drukāšana.
Prezentāciju sagatavošana.

7. februāris

Skolas ZPD lasījumi - konference.
Darba vadītājs pēc konferences visus darbus augšupielādē Skolas intranetna vietnē (Office 365).

Pvasara brīvlaiks

Darbu iesniegšana Rīgas pilsētas ZPD lasījumiem

ZPD darba izstrādei, aizstāvēšanai nepieciešams iepazīties ar šadiem dokumentiem:

  1. skolēnu ZPD izstrādes un noformēšanas struktūra;
  2. skolēnu ZPD vērtēšanas kritēriji;
  3. Valsts izglītības satura centra ieteikumi un rekomendācijas ZPD izstrādē;
  4. skolēna darba lapa (Word dokuments);
  5. Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas tabula vērtētājiem (pdf dokuments)
  6. Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums