Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

1.a 1.b 1.c  
2.a 2.b 2.c  
3.a 3.b 3.c
4.a 4.b 4.c
5.a 5.b 5.c 5.d
6.a 6.b 6.c  
7.a 7.b  
8.a 8.b  
9.a 9.b 9.c  
10.a 10.b    
11.a 11.b    
12.a 12.b    

1.a klase

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Angļu valoda Sports Mājturība un tehnoloģijas Datorika F Ritmika F
2. 8.50 – 9.30 Vizuālā māksla Mūzika Matemātika Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
3. 9.40 – 10.20 Vizuālā māksla Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Sports Dabaszinības
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības Matemātika Klases stunda
6. 12.40 – 13.20          
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

1.b klase

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Mūzika Datorika F Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
2. 8.50 – 9.30 Sports Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Mūzika Ētika
 Kristīgā mācība
Matemātika Vizuālā māksla
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Ritmika F Dabaszinības Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Angļu valoda Matemātika Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Klases stunda
6. 12.40 – 13.20          
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

1.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sports Matemātika Sports Matemātika Latviešu valoda
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Angļu valoda Matemātika Dabaszinības Ētika
 Kristīgā mācība
4. 10.40 – 11.20 Sociālās zinības Mūzika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Klases stunda
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla   Ritmika F
6. 12.40 – 13.20     Datorika F    
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

2.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Dabaszinības Angļu valoda Ritmika F Sports Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Matemātika Ētika
 Kristīgā mācība
Matemātika Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Sociālās zinības Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
4. 10.40 – 11.20 Mūzika Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Datorika F Mūzika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla
6. 12.40 – 13.20   Dabaszinības F     Klases stunda
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

2.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Matemātika Dabaszinības F Dabaszinības Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Mūzika Latviešu valoda Sports Matemātika Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Sports Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Vizuālā māksla
4. 10.40 – 11.20 Datorika F Ritmika F Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Ētika
 Kristīgā mācība
Mūzika Angļu valoda
6. 12.40 – 13.20     Latviešu valoda   Klases stunda
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

2.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Mūzika Dabaszinības Ritmika F Dabaszinības F
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Matemātika Sports Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla
4. 10.40 – 11.20 Matemātika Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
Mūzika Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Sports Datorika F Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
6. 12.40 – 13.20   Latviešu valoda     Klases stunda
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

3.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Matemātika F Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Sports Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Dabaszinības
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Datorika F Sports Dabaszinības Ētika
 Kristīgā mācība
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mūzika
6. 12.40 – 13.20   Vizuālā māksla   Latviešu valoda F Klases stunda
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

3.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Matemātika Matemātika Datorika F Matemātika F Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Sports Angļu valoda Vizuālā māksla Klases stunda
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Sociālās zinības Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda
4. 10.40 – 11.20 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Sports Dabaszinības Latviešu valoda
5. 11.40 – 12.20 Angļu valoda Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
6. 12.40 – 13.20 Mūzika Latviešu valoda F   Mūzika  
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

3.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sports Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
Sociālās zinības Matemātika F
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Mūzika Dabaszinības
3. 9.40 – 10.20 Angļu valoda Sports Angļu valoda Matemātika Mūzika
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Vizuālā māksla Angļu valoda
5. 11.40 – 12.20 Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda
6. 12.40 – 13.20 Latviešu valoda F Datorika/ F Klases stunda   Datorika/ F
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

4.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Klases stunda Dabaszinības Sports Sports
2. 8.50 – 9.30 Angļu valoda Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda Mūzika
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Literatūra Latviešu valoda Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības
5. 11.40 – 12.20 Mūzika Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Datorika/
6. 12.40 – 13.20 Datorika/   Latviešu valoda Latviešu valoda  
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

4.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Datorika Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Literatūra Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Sports Latviešu valoda Dabaszinības Mūzika Latviešu valoda
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Vizuālā māksla Angļu valoda Matemātika Mūzika
5. 11.40 – 12.20 Klases stunda Vizuālā māksla Sports Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības
6. 12.40 – 13.20   Angļu valoda     Angļu valoda
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

4.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Sports Latviešu valoda Datorika Literatūra Dabaszinības
3. 9.40 – 10.20 Mūzika Matemātika Matemātika Matemātika Vizuālā māksla
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Sociālās zinības Sports Angļu valoda Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Klases stunda
6. 12.40 – 13.20 Angļu valoda   Angļu valoda    
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

4.d klase 

5.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika
2. 8.50 – 9.30 Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Matemātika Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda
4. 10.40 – 11.20 Angļu valoda Matemātika Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 11.40 – 12.20 Dabaszinības   Sociālās zinības Angļu valoda
 Datorika
Matemātika
6. 12.40 – 13.20 Sports   Mūzika Angļu valoda
 Datorika
Sports
7. 13.30 – 14.10     Klases stunda    
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

5.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Datorika/ Angļu valoda Sports Mūzika Klases stunda
2. 8.50 – 9.30 Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
4. 10.40 – 11.20 Matemātika Matemātika Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
6. 12.40 – 13.20 Dabaszinības Sports Matemātika   Mūzika
7. 13.30 – 14.10         Datorika/
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

5.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Latviešu valoda Matemātika Sociālās zinības Dabaszinības Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Sports Mūzika
3. 9.40 – 10.20 Angļu valoda
 Datorika
Sports Latviešu valoda Angļu valoda
 Datorika
Sociālās zinības
4. 10.40 – 11.20 Klases stunda Angļu valoda  Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības
5. 11.40 – 12.20 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Mūzika Matemātika Vizuālā māksla
6. 12.40 – 13.20 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika  
7. 13.30 – 14.10          
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

5.d klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Matemātika Angļu valoda Matemātika Angļu valoda Datorika/
2. 8.50 – 9.30 Dabaszinības Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Sociālās zinības
3. 9.40 – 10.20 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Sports
4. 10.40 – 11.20 Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Latviešu valoda Dabaszinības Vizuālā māksla
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Sports Latviešu valoda Matemātika Mūzika
6. 12.40 – 13.20 Angļu valoda Matemātika     Matemātika
7. 13.30 – 14.10 Klases stunda       Datorika/
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

6.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Krievu valoda
Vācu valoda
Dabaszinības
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Angļu valoda
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Sociālās zinības Latvijas vēsture Sports Mūzika
4. 10.40 – 11.20 Angļu valoda Matemātika Mūzika Matemātika Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Pasaules vēsture Datorika/ Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda
6. 12.40 – 13.20 Krievu valoda
 Vācu valoda
  Latviešu valoda Dabaszinības Sports
7. 13.30 – 14.10     Vizuālā māksla Datorika/ KKlases stunda
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

6.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Dabaszinības Angļu valoda Latvijas vēsture Krievu valoda
 Vācu valoda
Latviešu valoda
2. 8.50 – 9.30 Sports Vizuālā māksla Mūzika Dabaszinības Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas
4. 10.40 – 11.20 Pasaules vēsture Matemātika Latviešu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Sociālās zinības Angļu valoda Latviešu valoda Datorika
Datorika
6. 12.40 – 13.20 Krievu valoda
 Vācu valoda
  Matemātika Latviešu valoda Mūzika
7. 13.30 – 14.10     Sports Klases stunda  
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

6.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Krievu valoda/ Vizuālā māksla Mūzika Vācu valoda/ Mājturība un tehnoloģijas
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Latviešu valoda Latvijas vēsture Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas
3. 9.40 – 10.20 Pasaules vēsture Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda
4. 10.40 – 11.20 Angļu valoda Sports Latviešu valoda Datorika
 Datorika
Mūzika
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Dabaszinības Dabaszinības
6. 12.40 – 13.20 Vācu valoda/ Angļu valoda Sociālās zinības Sports Matemātika
7. 13.30 – 14.10   Sociālās zinības Sports  Krievu valoda/ Klases stunda
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

7.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas      
2. 8.50 – 9.30 Bioloģija Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
 Informātika
Sports Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Latviešu valoda Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Ģeogrāfija Bioloģija Krievu valoda
Vācu valoda
Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Krievu valoda
 Vācu valoda
Matemātika Latviešu valoda Ģeogrāfija Latvijas vēsture
6. 12.40 – 13.20 Mūzika Angļu valoda Angļu valoda
 Informātika
Matemātika Vizuālā māksla
7. 13.30 – 14.10 Sociālās zinības Krievu valoda
 Vācu valoda
Pasaules vēsture Latviešu valoda Sports
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

7.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Krievu valoda
 Vācu valoda
Angļu valoda Matemātika Krievu valoda
Vācu valoda
2. 8.50 – 9.30 Vizuālā māksla Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Ģeogrāfija
3. 9.40 – 10.20 Mūzika Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda
4. 10.40 – 11.20 Krievu valoda
 Vācu valoda
Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Ģeogrāfija Informātika
 Informātika
Sports Matemātika
6. 12.40 – 13.20 Matemātika Pasaules vēsture Matemātika Bioloģija Latvijas vēsture
7. 13.30 – 14.10 Sports   Bioloģija Klases stunda  
8. 14.15 – 14.55          
9. 15.00 – 15.40          

8.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sociālās zinības Matemātika Latviešu valoda Fizika Ģeogrāfija
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Angļu valoda Latvijas vēsture Ķīmija Sports
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Krievu valoda
 Vācu valoda
Bioloģija Krievu valoda
 Vācu valoda
Krievu valoda
 Vācu valoda
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika Datorika
Datorika
5. 11.40 – 12.20 Mūzika Fizika Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Matemātika
6. 12.40 – 13.20 Pasaules vēsture Bioloģija Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda  
7. 13.30 – 14.10 Angļu valoda Sports Ķīmija Angļu valoda  
8. 14.15 – 14.55     Vizuālā māksla Klases stunda  
9. 15.00 – 15.40          

8.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Angļu valoda Bioloģija Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Sociālās zinības Matemātika Bioloģija Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Angļu valoda Latvijas vēsture Mājturība un tehnoloģijas Fizika
4. 10.40 – 11.20 Ģeogrāfija Pasaules vēsture Vizuālā māksla Krievu valoda
 Vācu valoda
Krievu valoda
 Vācu valoda
5. 11.40 – 12.20 Krievu valoda
 Vācu valoda
Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Sports
6. 12.40 – 13.20 Ķīmija Fizika Ķīmija Sports Datorika
 Datorika
7. 13.30 – 14.10   Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Mūzika
8. 14.15 – 14.55       Klases stunda  
9. 15.00 – 15.40          

8.c klase

9.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Krievu valoda Vācu valoda Angļu valoda Latvijas vēsture Angļu valoda Latviešu valoda
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Bioloģija Bioloģija
3. 9.40 – 10.20 Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Ķīmija Ķīmija Sports
4. 10.40 – 11.20 Pasaules vēsture Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Fizika Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Sports Vizuālā māksla Matemātika Fizika
6. 12.40 – 13.20 Matemātika F Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika
7. 13.30 – 14.10 Ģeogrāfija Klases stunda   Krievu valoda Vācu valoda Ģeogrāfija
8. 14.15 – 14.55   Krievu valoda Vācu valoda   Datorika/ Datorika/
9. 15.00 – 15.40          

9.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Latviešu valoda Pasaules vēsture Matemātika Latviešu valoda Matemātika
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Ģeogrāfija Fizika Matemātika Fizika
3. 9.40 – 10.20 Krievu valoda Vācu valoda Latviešu valoda Bioloģija Bioloģija Latvijas vēsture
4. 10.40 – 11.20 Sociālās zinības Krievu valoda Vācu valoda Angļu valoda Angļu valoda Sports
5. 11.40 – 12.20 Ķīmija Matemātika Ķīmija Krievu valoda Vācu valoda Latviešu valoda
6. 12.40 – 13.20 Latviešu valoda Sports Ģeogrāfija Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
7. 13.30 – 14.10 Mūzika Matemātika F Datorika/ Mājturība un tehnoloģijas  Vizuālā māksla
8. 14.15 – 14.55 Datorika/     Klases stunda  
9. 15.00 – 15.40          

9.c klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Sports Matemātika F Latviešu valoda Latviešu valoda Datorika/
2. 8.50 – 9.30 Angļu valoda Matemātika Vizuālā māksla Latviešu valoda Matemātika
3. 9.40 – 10.20 Krievu valoda Vācu valoda Fizika Matemātika Angļu valoda Bioloģija
4. 10.40 – 11.20 Mūzika Krievu valoda Vācu valoda Matemātika Bioloģija Latvijas vēsture
5. 11.40 – 12.20 Pasaules vēsture Mājturība un tehnoloģijas Ģeogrāfija Krievu valoda Vācu valoda Latviešu valoda
6. 12.40 – 13.20 Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Sports Matemātika Ģeogrāfija
7. 13.30 – 14.10 Latviešu valoda Angļu valoda Datorika/ Fizika Ķīmija
8. 14.15 – 14.55 Ķīmija Klases stunda      
9. 15.00 – 15.40          

10.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40   Fizika Ķīmija Matemātika Bioloģija
2. 8.50 – 9.30 Angļu valoda 1 Informātika 3
Angļu valoda 2
Krievu valoda Vācu valoda Bioloģija Krievu valoda Vācu valoda Krievu valoda Vācu valoda
3. 9.40 – 10.20 Latvijas un pasaules vēsture Sports Filozofija Sports Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Matemātika Angļu valoda 1 Informātika 3
Angļu valoda 2
Latviešu valoda Ekonomika Ģeogrāfija
5. 11.40 – 12.20 Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Fizika Ķīmija
6. 12.40 – 13.20 Angļu valoda 3 Informātika 2 Informātika1 Angļu valoda 3 Informātika 2
Informātika 1
Matemātika Angļu valoda 1 Angļu valoda 2
 Angļu valoda 3
Latviešu valoda
7. 13.30 – 14.10 Klases stunda Ekonomika Fizika Latvijas un pasaules vēsture Matemātika
8. 14.15 – 14.55   Uzņēmējdarbība Mūzika   Mūzika
9. 15.00 – 15.40   Franču valoda      

10.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40   Latviešu valoda Matemātika Sports Ķīmija
2. 8.50 – 9.30   Krievu valoda Vācu valoda Ķīmija Krievu valoda Vācu valoda Krievu valoda Vācu valoda
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Uzņēmējdarbība Fizika Ekonomika Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Latvijas un pasaules vēsture   Klases stunda Latviešu valoda Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Latviešu valoda Sports Filozofija Latvijas un pasaules vēsture Ģeogrāfija
6. 12.40 – 13.20     Bioloģija   Bioloģija
7. 13.30 – 14.10 Vizuālā māksla Fizika Matemātika Matemātika Fizika
8. 14.15 – 14.55 Vizuālā māksla Ekonomika Mūzika Latviešu valoda Mūzika
9. 15.00 – 15.40   Franču valoda      

11.a klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Matemātika Uzņēmējdarbība Matemātika Ķīmija Latviešu valoda
2. 8.50 – 9.30 Krievu valoda
Vācu valoda
Fizika Matemātika Ekonomika Ķīmija
3. 9.40 – 10.20 Latviešu valoda Ekonomika Sports Matemātika Latvijas un pasaules vēsture
4. 10.40 – 11.20 Latviešu valoda Latviešu valoda Filozofija Angļu valoda Bioloģija
5. 11.40 – 12.20 Angļu valoda Angļu valoda Fizika Bioloģija Matemātika
6. 12.40 – 13.20 Latvijas un pasaules vēsture Krievu valoda Vācu valoda   Fizika Matemātika
7. 13.30 – 14.10 Programmēšanas pamati Informātika Informātika   Ģeogrāfija Sports
8. 14.15 – 14.55 Ģeogrāfija Informātika Informātika   Krievu valoda Vācu valoda  
9. 15.00 – 15.40   Klases stunda     Franču valoda

11.b klase 

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Latvijas un pasaules vēsture Informātika/ Bioloģija Bioloģija Programmēšanas pamati/
2. 8.50 – 9.30 Krievu valoda Vācu valoda Ekonomika Matemātika Fizika Latviešu valoda
3. 9.40 – 10.20 Ķīmija Matemātika Matemātika Ģeogrāfija Ķīmija
4. 10.40 – 11.20 Matemātika Uzņēmējdarbība Fizika Angļu valoda Fizika
5. 11.40 – 12.20 Angļu valoda Angļu valoda Sports Ekonomika Matemātika
6. 12.40 – 13.20 Matemātika Krievu valoda Vācu valoda Latviešu valoda Latvijas un pasaules vēsture Ģeogrāfija
7. 13.30 – 14.10 Programmēšanas pamati Informātika Informātika Filozofija Latviešu valoda Latviešu valoda
8. 14.15 – 14.55   Informātika Informātika Informātika/ Krievu valoda Vācu valoda Sports
9. 15.00 – 15.40       Klases stunda Franču valoda

12.a klase

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Matemātika Matemātika Fizika Latviešu valoda Sports
2. 8.50 – 9.30 Latvijas un pasaules vēsture Programmēšanas pamati  Filozofija Latvijas un pasaules vēsture Politika un tiesības
3. 9.40 – 10.20 Angļu valoda Programmēšanas pamati Informātika Informātika Angļu valoda Matemātika
4. 10.40 – 11.20 Ķīmija Ekonomika Matemātika Politika un tiesības Ķīmija
5. 11.40 – 12.20 Bioloģija Krievu valoda Vācu valoda Matemātika Matemātika Bioloģija
6. 12.40 – 13.20 Latviešu valoda Uzņēmējdarbība Latviešu valoda Krievu valoda Vācu valoda Fizika
7. 13.30 – 14.10 Krievu valoda Vācu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Sports Franču valoda
8. 14.15 – 14.55   Fizika Klases stunda Ekonomika Franču valoda
9. 15.00 – 15.40          

12.b klase

St. Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.00 – 8.40 Bioloģija Sports Filozofija Politika un tiesības Latvijas un pasaules vēsture
2. 8.50 – 9.30 Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Informātika Informātika Programmēšanas pamati
3. 9.40 – 10.20 Matemātika Matemātika Matemātika Fizika Programmēšanas pamati
4. 10.40 – 11.20 Sports Fizika Ķīmija Matemātika Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Latvijas un pasaules vēsture Krievu valoda Vācu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Politika un tiesības
6. 12.40 – 13.20 Angļu valoda Ekonomika Fizika Krievu valoda Vācu valoda Ķīmija
7. 13.30 – 14.10 Krievu valoda Vācu valoda Uzņēmējdarbība Latviešu valoda Ekonomika Franču valoda
8. 14.15 – 14.55 Klases stunda   Latviešu valoda Bioloģija Franču valoda
9. 15.00 – 15.40