Drukāt
1.a 1.b 1.c  
2.a 2.b 2.c  
3.a 3.b 3.c
4.a 4.b 4.c
5.a 5.b 5.c 5.d
6.a 6.b 6.c 6.d
7.a 7.b 7.c  
8.a 8.b  
9.a 9.b 9.c  
10.a 10.b    
11.a 11.b    
12.a 12.b    

1.a klase

    1.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Vizuālā māksla      
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Vizuālā māksla Matemātika   Sports
3. 10.10-1o.50 Mūzika Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda
5. 12.10-12.50 Sociālās zinības Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
Matemātika Mūzika
6. 13.10-13.50       Mājturība un tehnoloģijas Klases stunda
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

1.b klase

    1.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda        
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Mūzika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda
4. 11.10-11.50 Matemātika Vizuālā māksla Sociālās zinības Sports Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Sports Vizuālā māksla Latviešu valoda Matemātika Ētika
6. 13.10-13.50     Mājturība un tehnoloģijas   Dabaszinības
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

1.c klase 

    1.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Sports      
2. 9.20-10.00 Vizuālā māksla Mūzika Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda
3. 10.10-1o.50 Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Latviešu valoda Klases stunda
4. 11.10-11.50   Latviešu valoda Dabaszinības Mūzika Latviešu valoda
5. 12.10-12.50   Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības Ētika
 Kristīgā mācība
6. 13.10-13.50     Mājturība un tehnoloģijas Sports Latviešu valoda
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.a klase 

    2.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Mūzika      
2. 9.20-10.00 Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla
3. 10.10-1o.50 Sports   Sports Latviešu valoda Ētika
 Kristīgā mācība
4. 11.10-11.50 Vizuālā māksla Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Dabaszinības Klases stunda
6. 13.10-13.50     Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas  
7. 14.05-14.45     Angļu valoda    
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.b klase 

    2.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Sports      
2. 9.20-10.00 Sports Latviešu valoda Mūzika Matemātika Mūzika
3. 10.10-1o.50 Matemātika Matemātika Angļu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Matemātika
5. 12.10-12.50 Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Ētika/     Klases stunda Kristīgā mācība/
7. 14.05-14.45       Matemātika  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.c klase 

    2.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda Latviešu valoda      
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Vizuālā māksla
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Mūzika Ētika
 Kristīgā mācība
Matemātika Vizuālā māksla
4. 11.10-11.50 Sports Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Dabaszinības   Angļu valoda Sociālās zinības Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda     Sports Mūzika
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.a klase 

    3.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vizuālā māksla Angļu valoda      
2. 9.20-10.00 Angļu valoda Vizuālā māksla     Matemātika
3. 10.10-1o.50 Sociālās zinības Sports Ētika
 Kristīgā mācība
Latviešu valoda Matemātika
4. 11.10-11.50 Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Dabaszinības Matemātika Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda
6. 13.10-13.50   Klases stunda Angļu valoda Mūzika  
7. 14.05-14.45     Mūzika Mājturība un tehnoloģijas  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.b klase 

    3.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Mūzika Mājturība un tehnoloģijas      
2. 9.20-10.00 Matemātika Sports Dabaszinības   Matemātika
3. 10.10-1o.50   Klases stunda Matemātika Vizuālā māksla Sports
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Dabaszinības Latviešu valoda Mūzika Angļu valoda Angļu valoda
6. 13.10-13.50   Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības
7. 14.05-14.45         Ētika
 Kristīgā mācība
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.c klase 

    3.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas      
2. 9.20-10.00   Dabaszinības Angļu valoda Vizuālā māksla Dabaszinības
3. 10.10-1o.50 Matemātika Matemātika Klases stunda Mūzika Matemātika
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Angļu valoda Sports Latviešu valoda Latviešu valoda
6. 13.10-13.50     Ētika
Kristīgā mācība
Vizuālā māksla Angļu valoda
7. 14.05-14.45     Matemātika    
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.a klase 

    4.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Sociālās zinības Latviešu valoda      
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Literatūra
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda
5. 12.10-12.50 Mājturība un tehnoloģijas   Dabaszinības Vizuālā māksla Klases stunda
6. 13.10-13.50 Mūzika   Angļu valoda Vizuālā māksla Datorika
7. 14.05-14.45     Sports Sports  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.b klase 

    4.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Angļu valoda      
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības Latviešu valoda Angļu valoda
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Literatūra
5. 12.10-12.50 Mūzika Dabaszinības Vizuālā māksla Dabaszinības Sports
6. 13.10-13.50 Mājturība un tehnoloģijas   Sports Datorika Klases stunda
7. 14.05-14.45     Vizuālā māksla    
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.c klase 

    4.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda Matemātika      
2. 9.20-10.00 Matemātika Angļu valoda Datorika Latviešu valoda Matemātika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Sports Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Latviešu valoda Mūzika
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Sports
5. 12.10-12.50 Angļu valoda Mūzika Angļu valoda Vizuālā māksla Dabaszinības
6. 13.10-13.50 Sociālās zinības   Literatūra Vizuālā māksla Latviešu valoda
7. 14.05-14.45       Angļu valoda/ Datorika/
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.d klase 

 

5.a klase 

    5.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Latviešu valoda      
2. 9.20-10.00 Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda
 Informātika
Sports
3. 10.10-1o.50 Sociālās zinības Angļu valoda Sociālās zinības Angļu valoda
 Informātika
Vizuālā māksla
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Matemātika Dabaszinības
6. 13.10-13.50   Mājturība un tehnoloģijas Sports   Mūzika
7. 14.05-14.45   Klases stunda      
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.b klase 

    5.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Dabaszinības Matemātika Sports Sports
2. 9.20-10.00 Angļu valoda Matemātika Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Matemātika Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Angļu valoda
 Informātika
Sociālās zinības
5. 12.10-12.50 Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Angļu valoda
 Informātika
Mūzika
6. 13.10-13.50 Klases stunda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda  
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.c klase 

    5.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Sports Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Matemātika Sociālās zinības
2. 9.20-10.00 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
Informātika 
Angļu valoda Vizuālā māksla
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Mūzika Latviešu valoda Sports Dabaszinības Klases stunda
6. 13.10-13.50   Sociālās zinības Angļu valoda
 Informātika 
Latviešu valoda Matemātika
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.d klase 

 

6.a klase 

    6.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Angļu valoda Angļu valoda Informātika Angļu valoda   Dabaszinības
2. 9.20-10.00 Vācu valoda
Krievu valoda
Sociālās zinības Vizuālā māksla Latvijas vēsture Mūzika
3. 10.10-1o.50 Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Informātika Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Matemātika Vācu valoda
 Krievu valoda
Latviešu valoda Sociālās zinības Sports
6. 13.10-13.50 Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības  
7. 14.05-14.45 Pasaules vēsture   Klases stunda  Sports  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.b klase 

    6.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vizuālā māksla Latvijas vēsture Informātika/ Angļu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības
3. 10.10-1o.50 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Angļu valoda Latviešu valoda Pasaules vēsture Dabaszinības Dabaszinības
5. 12.10-12.50 Sports Vācu valoda
 Krievu valoda
Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības
6. 13.10-13.50 Matemātika Informātika/ Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mūzika
7. 14.05-14.45     Sports   Klases stunda
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.c klase 

    6.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla
2. 9.20-10.00 Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
 Informātika
Latviešu valoda Vācu valoda
 Krievu valoda
Matemātika
3. 10.10-1o.50 Matemātika Vācu valoda
 Krievu valoda
Matemātika Angļu valoda Latvijas vēsture
4. 11.10-11.50 Angļu valoda Latviešu valoda Sports Matemātika Sociālās zinības
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības   Sports
6. 13.10-13.50 Pasaules vēsture Dabaszinības Mūzika   Dabaszinības
7. 14.05-14.45   Angļu valoda
 Informātika
Klases stunda    Mūzika
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.d klase 

    6.d
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Angļu valoda Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda Mūzika
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Dabaszinības Mūzika Vācu valoda
Krievu valoda
Dabaszinības
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda Latviešu valoda Sports
4. 11.10-11.50 Matemātika Informātika Latviešu valoda Sports Matemātika
5. 12.10-12.50 Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Pasaules vēsture Matemātika Matemātika
6. 13.10-13.50 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Sociālās zinības   Sociālās zinības
7. 14.05-14.45 Klases stunda Latvijas vēsture      
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

7.a klase 

    7.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika Mājturība un tehnoloģijas  Informātika/ Informātika/
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas  Matemātika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Mūzika Latviešu valoda Latvijas vēsture Sports Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Angļu valoda Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda Sports
5. 12.10-12.50 Pasaules vēsture Sociālās zinības Matemātika Bioloģija Ģeogrāfija
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda Bioloģija Ģeogrāfija Vācu valoda
 Krievu valoda
Angļu valoda
7. 14.05-14.45  Latviešu valoda Vācu valoda
 Krievu valoda
Latviešu valoda   Klases stunda
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

7.b klase 

    7.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vācu valoda
 Krievu valoda
Latviešu valoda Sociālās zinības Informātika/ Mājturība un tehnoloģijas
2. 9.20-10.00 Mūzika Matemātika Ģeogrāfija Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas
3. 10.10-1o.50 Pasaules vēsture Ģeogrāfija Latviešu valoda Bioloģija Matemātika
4. 11.10-11.50 Vizuālā māksla Bioloģija Latvijas vēsture Matemātika Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Matemātika Sports Sports Angļu valoda Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Angļu valoda Angļu valoda Matemātika Vācu valoda
 Krievu valoda
Latviešu valoda
7. 14.05-14.45 Matemātika Vācu valoda
 Krievu valoda
Informātika/    Klases stunda
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

7.c klase 

    7.c
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vācu valoda/ Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Krievu valoda/
2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Sports Matemātika Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Ģeogrāfija Bioloģija Ģeogrāfija Mājturība un tehnoloģijas
4. 11.10-11.50 Pasaules vēsture Angļu valoda Matemātika Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas
5. 12.10-12.50 Angļu valoda
Informātika
Bioloģija Latvijas vēsture Latviešu valoda Matemātika
6. 13.10-13.50 Angļu valoda
 Informātika
Sports Sociālās zinības Vācu valoda/ Matemātika
7. 14.05-14.45 Krievu valoda Vācu valoda/ Mūzika   Vizuālā māksla
8. 14.50-15.30 Krievu valoda       Klases stunda
9. 15.35-16.15          

8.a klase 

    8.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10   Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Pasaules vēsture Fizika Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Vizuālā māksla Latvijas vēsture Mājturība un tehnoloģijas Sports Matemātika
4. 11.10-11.50 Mūzika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Ķīmija
5. 12.10-12.50 Matemātika Ķīmija Ģeogrāfija Vācu valoda
 Krievu valoda
Vācu valoda Krievu valoda
6. 13.10-13.50 Vācu valoda
Krievu valoda
Sports Bioloģija Angļu valoda
 Datorika
Sociālās zinības
7. 14.05-14.45  Bioloģija Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda
 Datorika
Fizika
8. 14.50-15.30   Klases stunda      
9. 15.35-16.15          

8.b klase 

    8.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Pasaules vēsture Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Matemātika Ķīmija Bioloģija Matemātika Ķīmija
3. 10.10-1o.50 Vācu valoda
 Krievu valoda
Latviešu valoda Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Mūzika
4. 11.10-11.50 Datorika Latvijas vēsture Angļu valoda Bioloģija Vācu valoda Krievu valoda
5. 12.10-12.50 Vizuālā māksla Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Sports Fizika Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda
7. 14.05-14.45 Sociālās zinības Sports Fizika Klases stunda Ģeogrāfija
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

8.c klase

 

9.a klase 

    9.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Ķīmija Bioloģija Matemātika Ķīmija
2. 9.20-10.00 Pasaules vēsture Sociālās zinības Fizika Fizika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda Datorika Latviešu valoda Angļu valoda Datorika Mājturība un tehnoloģijas Vācu valoda Krievu valoda
4. 11.10-11.50 Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mūzika
5. 12.10-12.50 Vācu valoda Krievu valoda Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla
6. 13.10-13.50 Bioloģija Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latvijas vēsture
7. 14.05-14.45 Sports Ģeogrāfija Ģeogrāfija Sports Klases stunda
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

9.b klase 

    9.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vizuālā māksla Latviešu valoda Fizika Mājturība un tehnoloģijas Sports
2. 9.20-10.00 Bioloģija Latviešu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Fizika
3. 10.10-1o.50 Matemātika Matemātika Mūzika Pasaules vēsture Vācu valoda Krievu valoda
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Vācu valoda Krievu valoda Bioloģija Latviešu valoda Matemātika
5. 12.10-12.50 Vācu valoda Krievu valoda Angļu valoda Datorika Matemātika Matemātika Latvijas vēsture
6. 13.10-13.50 Angļu valoda Ķīmija Sports Angļu valoda Ķīmija
7. 14.05-14.45   Ģeogrāfija   Latviešu valoda Ģeogrāfija
8. 14.50-15.30   Angļu valoda Datorika     Klases stunda
9. 15.35-16.15          

9.c klase 

 

10.a klase 

    10.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Ķīmija Uzņēmējdarbība Matemātika Ķīmija Vācu valoda Krievu valoda
2. 9.20-10.00 Bioloģija Matemātika Matemātika Matemātika Bioloģija
3. 10.10-1o.50 Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Angļu valoda Informātika Ekonomika Matemātika
4. 11.10-11.50 Vācu valoda Krievu valoda Ģeogrāfija Latviešu valoda Latviešu valoda Latvijas un pasaules vēsture
5. 12.10-12.50 Angļu valoda Informātika Latviešu valoda Filozofija Fizika Fizika
6. 13.10-13.50 Angļu valoda Informātika Angļu valoda Angļu valoda Informātika Sports Sports
7. 14.05-14.45 Vizuālā māksla/ Mūzika Fizika Latviešu valoda Vācu valoda Krievu valoda Klases stunda
8. 14.50-15.30 Vizuālā māksla/ Mūzika        
9. 15.35-16.15          

10.b klase 

 

11.a klase 

    11.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Informātika2 Vācu valoda Krievu valoda Programmēšanas pamati1
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Vācu valoda Krievu valoda Angļu valoda1 Programmēšanas pamati2
Angļu valoda3
Sports Latvijas un pasaules vēsture
3. 10.10-1o.50 Latvijas un pasaules vēsture Uzņēmējdarbība Matemātika Fizika Ģeogrāfija
4. 11.10-11.50 Ķīmija Sports Matemātika Ekonomika Fizika
5. 12.10-12.50 Ģeogrāfija Matemātika Ķīmija Ekonomika Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Bioloģija Latviešu valoda Filozofija Latviešu valoda Matemātika
7. 14.05-14.45 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Bioloģija Informātika1 Matemātika Klases stunda
8. 14.50-15.30 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Fizika   Angļu valoda2  
9. 15.35-16.15          

11.b klase 

    11.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda Vācu valoda Krievu valoda Informātika2 Vācu valoda Krievu valoda Angļu valoda3
2. 9.20-10.00 Ķīmija Vācu valoda Krievu valoda Angļu valoda1 Programmēšanas pamati2
Angļu valoda3
Bioloģija Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Ģeogrāfija Sports Ģeogrāfija Matemātika Matemātika
4. 11.10-11.50 Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Filozofija Sports Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Matemātika Fizika Matemātika Latviešu valoda Bioloģija
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda Uzņēmējdarbība Ķīmija Latvijas un pasaules vēsture Fizika
7. 14.05-14.45 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Ekonomika Matemātika Fizika  
8. 14.50-15.30 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Ekonomika   Angļu valoda2  
9. 15.35-16.15          

12.a klase

    12.a
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latvijas un pasaules vēsture Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda Politika un tiesības
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Vācu valoda Krievu valoda
3. 10.10-1o.50 Ķīmija Matemātika Filozofija Ekonomika Programmēšanas pamati
4. 11.10-11.50 Sports Fizika Informātika Vācu valoda Krievu valoda Programmēšanas pamati
5. 12.10-12.50 Bioloģija Uzņēmējdarbība Bioloģija Matemātika Matemātika
6. 13.10-13.50 Politika un tiesības Vācu valoda Krievu valoda Latviešu valoda Fizika Latviešu valoda
7. 14.05-14.45 Matemātika Programmēšanas pamati Ķīmija Angļu valoda Sports
8. 14.50-15.30   Programmēšanas pamati Fizika Ekonomika  Informātika
9. 15.35-16.15       Klases stunda  

12.b klase

    12.b
    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Bioloģija Latvijas un pasaules vēsture Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Sports Politika un tiesības Sports Latviešu valoda Vācu valoda Krievu valoda
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Fizika Fizika Angļu valoda Politika un tiesības
4. 11.10-11.50 Angļu valoda Angļu valoda Ķīmija Vācu valoda Krievu valoda Bioloģija
5. 12.10-12.50 Ķīmija Matemātika Informātika Latvijas un pasaules vēsture Programmēšanas pamati
6. 13.10-13.50 Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Matemātika Ekonomika Programmēšanas pamati
7. 14.05-14.45 Matemātika Uzņēmējdarbība Filozofija Ekonomika Matemātika
8. 14.50-15.30       Klases stunda Fizika
9. 15.35-16.15