Drukāt
1.a 1.b 1.c  
2.a 2.b 2.c  
3.a 3.b 3.c
4.a 4.b 4.c
5.a 5.b 5.c 5.d
6.a 6.b 6.c 6.d
7.a 7.b 7.c  
8.a 8.b  
9.a 9.b 9.c  
10.a 10.b    
11.a 11.b    
12.a 12.b    

1.a klase

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda Angļu valoda Ritmika Latviešu valoda Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas
3. 10.10-1o.50 Matemātika Latviešu valoda Ētika
Kristīgā mācība
Vizuālā māksla Sports
4. 11.10-11.50 Datorika Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības Mūzika Sociālās zinības
6. 13.10-13.50 Sports        
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

1.b klase

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Datorika Ritmika Latviešu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Mūzika Dabaszinības Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Vizuālā māksla Matemātika Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika
4. 11.10-11.50 Vizuālā māksla Latviešu valoda Ētika
Kristīgā mācība
Sports Sports
5. 12.10-12.50 Klases stunda Sociālās zinības Dabaszinības Latviešu valoda Mūzika
6. 13.10-13.50     Latviešu valoda    
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

1.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas
2. 9.20-10.00 Matemātika Mūzika Latviešu valoda Dabaszinības Sports
3. 10.10-1o.50 Vizuālā māksla Matemātika Latviešu valoda Sports Ētika
Kristīgā mācība
4. 11.10-11.50 Vizuālā māksla Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Klases stunda Dabaszinības Sociālās zinības Ritmika Latviešu valoda
6. 13.10-13.50     Datorika    
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Matemātika Matemātika Datorika Mūzika
2. 9.20-10.00 Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Sociālās zinības Angļu valoda Latviešu valoda Ētika
Kristīgā mācība
5. 12.10-12.50 Sports Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Ritmika Klases stunda
6. 13.10-13.50         Sports
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Klases stunda Mūzika Latviešu valoda Ritmika Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Mūzika Sports
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika Datorika
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Matemātika Sports Ētika Matemātika
5. 12.10-12.50 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Latviešu valoda Sociālās zinības
6. 13.10-13.50     Vizuālā māksla    
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

2.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Latviešu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Vizuālā māksla Dabaszinības Ētika
Kristīgā mācība
Angļu valoda Mūzika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Datorika Sports
4. 11.10-11.50 Matemātika Sociālās zinības Ritmika Latviešu valoda Klases stunda
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Sports Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Latviešu valoda
6. 13.10-13.50     Latviešu valoda    
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Sports Angļu valoda Matemātika Matemātika
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Angļu valoda
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda Latviešu valoda Mūzika Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Matemātika Sports Latviešu valoda Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Mūzika Dabaszinības Ētika
Kristīgā mācība
Latviešu valoda Sociālās zinības
6. 13.10-13.50 Datorika   Matemātika Klases stunda  
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Latviešu valoda Sports Mūzika Angļu valoda
2. 9.20-10.00 Angļu valoda Matemātika Angļu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
3. 10.10-1o.50 Sports Sociālās zinības Latviešu valoda Dabaszinības Vizuālā māksla
4. 11.10-11.50 Matemātika Latviešu valoda Mūzika Vizuālā māksla Matemātika
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Datorika Latviešu valoda Matemātika Ētika
Kristīgā mācība
6. 13.10-13.50   Mājturība un tehnoloģijas   Matemātika Klases stunda
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

3.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Vizuālā māksla Matemātika Angļu valoda Ētika
Kristīgā mācība
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Vizuālā māksla Datorika Sports Matemātika
3. 10.10-1o.50 Matemātika Matemātika Sports Mūzika Angļu valoda
4. 11.10-11.50 Dabaszinības Mūzika Angļu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas
5. 12.10-12.50 Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Klases stunda
6. 13.10-13.50   Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības  
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Matemātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Matemātika Literatūra Vizuālā māksla Mūzika
4. 11.10-11.50 Sports Sociālās zinības Dabaszinības Angļu valoda Sports
5. 12.10-12.50 Dabaszinības Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Klases stunda
6. 13.10-13.50     Angļu valoda   Datorika
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Dabaszinības Literatūra Matemātika Vizuālā māksla
3. 10.10-1o.50 Sports Latviešu valoda Sports Dabaszinības Vizuālā māksla
4. 11.10-11.50 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Klases stunda
5. 12.10-12.50 Angļu valoda Sociālās zinības Datorika Latviešu valoda Angļu valoda
6. 13.10-13.50     Mūzika Latviešu valoda  
7. 14.05-14.45       Angļu valoda  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Sports Matemātika
2. 9.20-10.00 Matemātika Literatūra Sports Matemātika Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla
4. 11.10-11.50 Mūzika Dabaszinības Latviešu valoda Dabaszinības Vizuālā māksla
5. 12.10-12.50 Sociālās zinības Mūzika Angļu valoda Latviešu valoda Klases stunda
6. 13.10-13.50   Mājturība un tehnoloģijas   Datorika  
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

4.d klase 

  5.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Angļu valoda Matemātika Mūzika Sociālās zinības Sports
2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Mūzika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Dabaszinības Angļu valoda
Informātika
Matemātika Angļu valoda
Informātika
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
5. 12.10-12.50 Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla
6. 13.10-13.50 Mājturība un tehnoloģijas Sports   Dabaszinības  
7. 14.05-14.45       Klases stunda  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika
2. 9.20-10.00 Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Klases stunda Vizuālā māksla Angļu valoda
Informātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda
Informātika
Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Angļu valoda Mūzika Matemātika Dabaszinības
5. 12.10-12.50 Sociālās zinības Dabaszinības Matemātika Sports Mūzika
6. 13.10-13.50 Sports   Angļu valoda Sociālās zinības Latviešu valoda
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Sociālās zinības Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Sociālās zinības
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības
3. 10.10-1o.50 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika
4. 11.10-11.50 Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Matemātika Matemātika Mūzika
5. 12.10-12.50 Matemātika Angļu valoda
Informātika
Sports Matemātika Sports
6. 13.10-13.50 Angļu valoda   Mūzika Angļu valoda
Informātika
Klases stunda
7. 14.05-14.45          
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

5.d klase 

  6.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Angļu valoda
Informātika
Sports Matemātika Pasaules vēsture
2. 9.20-10.00 Angļu valoda
Informātika
Latvijas vēsture Latviešu valoda Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika
3. 10.10-1o.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības
4. 11.10-11.50 Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Vizuālā māksla
5. 12.10-12.50 Mūzika Sociālās zinības Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Informātika Dabaszinības Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības
7. 14.05-14.45   Sports   Klases stunda  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda Sports Sociālās zinības
2. 9.20-10.00 Pasaules vēsture Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Matemātika
3. 10.10-1o.50 Matemātika Sociālās zinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Vācu valoda
Krievu valoda
4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Dabaszinības Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Angļu valoda Latvijas vēsture Matemātika Dabaszinības Angļu valoda
Informātika
6. 13.10-13.50 Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika Klases stunda Matemātika  
7. 14.05-14.45 Sports Angļu valoda
Informātika
     
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latvijas vēsture Angļu valoda
Informātika
Latviešu valoda Dabaszinības Matemātika
2. 9.20-10.00 Vizuālā māksla Dabaszinības Matemātika Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika
3. 10.10-1o.50 Mūzika Sports Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Mūzika
4. 11.10-11.50 Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Pasaules vēsture
5. 12.10-12.50 Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda Sociālās zinības Klases stunda Sociālās zinības Angļu valoda
Informātika
7. 14.05-14.45       Sports  
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

6.d klase 

7.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latvijas vēsture Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda
Informātika
2. 9.20-10.00 Angļu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda Pasaules vēsture
3. 10.10-1o.50 Sports Matemātika Bioloģija Ģeogrāfija Matemātika
4. 11.10-11.50 Mūzika Vācu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda Matemātika Matemātika
5. 12.10-12.50 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Sports Bioloģija Vācu valoda
Krievu valoda
6. 13.10-13.50 Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
7. 14.05-14.45   Klases stunda   Angļu valoda
Informātika
Ģeogrāfija
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

7.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Bioloģija Pasaules vēsture Ģeogrāfija
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Sports Matemātika Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Matemātika Matemātika Vizuālā māksla Matemātika Sports
4. 11.10-11.50 Angļu valoda
Informātika
Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda
5. 12.10-12.50 Bioloģija Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Vācu valoda
Krievu valoda
6. 13.10-13.50 Latvijas vēsture Angļu valoda
Informātika
Matemātika Vācu valoda
Krievu valoda
Mūzika
7. 14.05-14.45   Ģeogrāfija   Sociālās zinības Klases stunda
8. 14.50-15.30          
9. 15.35-16.15          

7.c klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Angļu valoda
Informātika
Matemātika Matemātika Latviešu valoda Bioloģija
2. 9.20-10.00 Matemātika Vācu valoda
Krievu valoda
Bioloģija Pasaules vēsture Latvijas vēsture
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda
Informātika
Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Angļu valoda Matemātika
4. 11.10-11.50 Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Ģeogrāfija Sports
5. 12.10-12.50 Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda Sociālās zinības Sports Ģeogrāfija
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Vācu valoda
Krievu valoda
7. 14.05-14.45 Latviešu valoda Angļu valoda      
8. 14.50-15.30 Klases stunda        
9. 15.35-16.15          

8.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Bioloģija Vācu valoda
Krievu valoda
Ģeogrāfija Datorika Mājturība un tehnoloģijas
2. 9.20-10.00 Mūzika Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas
3. 10.10-1o.50 Pasaules vēsture Latviešu valoda Latvijas vēsture Bioloģija Fizika
4. 11.10-11.50 Sociālās zinības Matemātika Latviešu valoda Sports Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika
6. 13.10-13.50 Fizika Ģeogrāfija Vizuālā māksla Angļu valoda Angļu valoda
7. 14.05-14.45 Vācu valoda
Krievu valoda
Ķīmija Sports Vācu valoda
Krievu valoda
Ķīmija
8. 14.50-15.30         Klases stunda
9. 15.35-16.15          

8.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Vācu valoda
Krievu valoda
Matemātika   Sports
2. 9.20-10.00 Pasaules vēsture Angļu valoda
Datorika
Latvijas vēsture Matemātika Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Vizuālā māksla Angļu valoda
Datorika
Ģeogrāfija Fizika Mājturība un tehnoloģijas
4. 11.10-11.50 Fizika Ģeogrāfija Bioloģija Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas
5. 12.10-12.50 Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Ķīmija
6. 13.10-13.50 Matemātika Sports Matemātika Latviešu valoda Mūzika
7. 14.05-14.45 Vācu valoda
Krievu valoda
Bioloģija Angļu valoda Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
8. 14.50-15.30   Klases stunda   Ķīmija  
9. 15.35-16.15       Angļu valoda  

8.c klase

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Vācu valoda Mājturība un tehnoloģijas Bioloģija Krievu valoda
2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
Datorika
Latviešu valoda
3. 10.10-1o.50 Matemātika Angļu valoda Sports Vizuālā māksla Bioloģija
4. 11.10-11.50 Pasaules vēsture Matemātika Latvijas vēsture Latviešu valoda Fizika
5. 12.10-12.50 Fizika Ķīmija Latviešu valoda Matemātika Sports
6. 13.10-13.50 Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Ķīmija Ģeogrāfija
7. 14.05-14.45 Vācu valoda Krievu valoda Angļu valoda
Datorika
Vācu valoda Matemātika
8. 14.50-15.30   Krievu valoda Klases stunda   Mūzika
9. 15.35-16.15          

9.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Fizika Sports Ķīmija Vācu valoda Krievu valoda
2. 9.20-10.00 Bioloģija Matemātika Ģeogrāfija Sports Vizuālā māksla
3. 10.10-1o.50 Sociālās zinības Ģeogrāfija Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Pasaules vēsture
4. 11.10-11.50 Angļu valoda Angļu valoda Datorika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda
5. 12.10-12.50 Latvijas vēsture Vācu valoda Krievu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Latviešu valoda
6. 13.10-13.50   Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Bioloģija Matemātika
7. 14.05-14.45   Latviešu valoda Fizika Klases stunda Mūzika
8. 14.50-15.30   Angļu valoda Datorika     Ķīmija
9. 15.35-16.15          

9.b klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Matemātika Latviešu valoda Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Mūzika
2. 9.20-10.00 Latvijas vēsture Fizika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Ķīmija
3. 10.10-1o.50 Angļu valoda Vācu valoda Krievu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Sports Matemātika Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Vācu valoda Krievu valoda
5. 12.10-12.50 Datorika Angļu valoda Bioloģija Sociālās zinības Pasaules vēsture
6. 13.10-13.50 Bioloģija Klases stunda Ģeogrāfija Angļu valoda Sports
7. 14.05-14.45 Matemātika Ģeogrāfija Latviešu valoda Ķīmija  
8. 14.50-15.30   Ķīmija Fizika    
9. 15.35-16.15          

9.c klase 

  10.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Sports   Matemātika Klases stunda Matemātika
2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Matemātika Ekonomika Vācu valoda Krievu valoda
3. 10.10-1o.50 Vācu valoda Krievu valoda Fizika Latviešu valoda Sports Ķīmija
4. 11.10-11.50 Latvijas un pasaules vēsture Fizika Informātika Bioloģija Bioloģija
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Uzņēmējdarbība Informātika Ķīmija Latvijas un pasaules vēsture
6. 13.10-13.50 Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Fizika Latviešu valoda          
7. 14.05-14.45 Mūzika
Vizuālā māksla
Latviešu valoda Filozofija Angļu valoda  
8. 14.50-15.30 Mūzika
Vizuālā māksla
Angļu valoda   Ģeogrāfija  
9. 15.35-16.15   Angļu valoda      

10.b klase 

  11.a klase 

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10   Latvijas un pasaules vēsture Fizika Angļu valoda Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Sports Sports Fizika Ģeogrāfija Matemātika
3. 10.10-1o.50 Bioloģija Latviešu valoda Latviešu valoda Ekonomika Matemātika
4. 11.10-11.50 Uzņēmējdarbība Ķīmija Filozofija Ķīmija Programmēšanas pamati
5. 12.10-12.50 Matemātika Fizika Matemātika Vācu valoda Krievu valoda Psiholoģija
6. 13.10-13.50 Matemātika Angļu valoda Informātika Matemātika Bioloģija
7. 14.05-14.45 Latvijas un pasaules vēsture Vācu valoda Krievu valoda   Latviešu valoda  
8. 14.50-15.30 Vācu valoda Krievu valoda Ģeogrāfija   Klases stunda  
9. 15.35-16.15 Angļu valoda        

11.b klase 

12.a klase

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vācu valoda Krievu valoda Uzņēmējdarbība Informātika 2 Vācu valoda Krievu valoda Ķīmija
2. 9.20-10.00 Vācu valoda Krievu valoda Sports Angļu valoda1 Angļu valoda3 Informātika2 Sports Matemātika
3. 10.10-1o.50 Klases stunda Matemātika Matemātika Ķīmija Latviešu valoda
4. 11.10-11.50 Matemātika Politika un tiesības Ķīmija Matemātika Latvijas un pasaules vēsture
5. 12.10-12.50 Latviešu valoda Bioloģija Fizika Latviešu valoda Bioloģija
6. 13.10-13.50 Latvijas un pasaules vēsture Fizika Filozofija Ekonomika Politika un tiesības
7. 14.05-14.45 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Fizika Latviešu valoda Ekonomika Informātika1
8. 14.50-15.30 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3     Angļu valoda2 Informātika1
9. 15.35-16.15          

12.b klase

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. 8.30-9.10 Vācu valoda Krievu valoda Matemātika Informātika2 Vācu valoda
Krievu valoda
Latviešu valoda
2. 9.20-10.00 Vācu valoda Krievu valoda Uzņēmējdarbība Angļu valoda1 Angļu valoda3 Informātika2 Matemātika Bioloģija
3. 10.10-1o.50 Latvijas un pasaules vēsture Politika un tiesības Fizika Sports Latvijas un pasaules vēsture
4. 11.10-11.50 Bioloģija Sports Fizika Ekonomika Ķīmija
5. 12.10-12.50 Politika un tiesības Matemātika Filozofija Ekonomika Matemātika
6. 13.10-13.50 Latviešu valoda Ķīmija Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika
7. 14.05-14.45 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Klases stunda   Matemātika Angļu valoda 3
8. 14.50-15.30 Angļu valoda1 Angļu valoda2 Informātika3 Fizika   Angļu valoda3  
9. 15.35-16.15