Drukāt

Uzņemšanas noteikumi Rīgas 25.vidusskolā

Rīgas 25.vidusskola aicina pamatskolas absolventus  turpināt mācības 10.klasē Rīgas 25.vidusskolā un iegūt laba līmeņa vidējo izglītību.

Rīgas 25.vidusskolas Izglītības programmas:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011.
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011.

Uz mācībām Rīgas 25.vidusskolā var pretendēt izglītojamie, kas pabeiguši pamatskolu un saņēmuši apliecību par pamatizglītības ieguvi. Ar pretendentiem notiek individuālas pārrunas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku iesniegums;
 • pamatizglītības beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas;
 • medicīnas dokumenti.

Rīgas 25. vidusskolā izglītojamie apgūst šādas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (1.-9. klase, programmas kods 21011111)
 • Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma (10.-12. klase, programmas kods 31011011)
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (10.-12. klase, programmas kods 31013011)


Īpašais programmu apguvē:

Vidusskolas programmās –
 • papildus ieviests mācību priekšmets "Uzņēmējdarbība";
 • kā papildus svešvalodu var izvēlēties franču valodu;
 • padziļināts matemātikas kurss.

Izglītības programmas