Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

20161013 133224 001

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē 2017./2018.m.g.

Izglītības programmas:

  • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011.
  • Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011.

      Rīgas 25.vidusskola aicina mācīties vidusskolā izglītojamos, kas ir pabeiguši pamatskolu un saņēmuši pamatizglītību apliecinošu dokumentu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • vecāku iesniegums,
  • pamatizglītības beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas,
  • medicīnas dokumenti.

Dokumentu iesniegšana:

  • 12. jūnijs 9.00 līdz 15.00
  • 13. jūnijā 9.00 līdz 15.00
  • 14. jūnijā 15.00 līdz 17.00

      Dokumentu iesniegšanas brīdi līdzi jābūt pasei vai dzimšanas apliecībai.