showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

      Rīgas 25. vidusskola pieteicās skolu projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” projekta “Izglītība izaugsmei 2017” ietvaros un ieguva RIIMC atbalstu.
      Mūsu realizētā projekta nosaukums ir “Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu starptautisku sadarbības projektu realizācijai”. Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016.–31.05.2017. Projektā iesaistījās mūsu skolas skolotāji – datorikas, bioloģijas, ekonomikas, matemātikas, vēstures, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji, kā arī skolas vadības pārstāvji.

Projekta mērķis:
uzlabot pedagogu zināšanas IKT izmantošanā, apgūt projektu veidošanas stratēģijas, projektu sagatavošanu un vadīšanu, pilnveidot lietišķās angļu valodas prasmes, lai varētu produktīvi iesaistīt starptautiskā sadarbībā izglītojamos, kā arī sadarboties un dalīties pieredzē ar citu valstu pedagogiem.
Sasniegtais rezultāts:
šī projekta rezultātā starptautiskai sadarbībai gatavi pedagogi. Skolotāji iesaistījušies eTwinning projektos, realizē apstiprinātos Erasmus+ projektus, kur pilnveidotās prasmes angļu valodā, kā arī IKT prasmes lieti noder. Iegūts praktisks un teorētisks pamats jaunu projektu rakstīšanai un realizēšanai.

Galvenās mācīšanās aktivitātes:

  • Nodarbībās lietišķajā angļu valodā skolotāji ir bagātinājuši vārdu krājumu, ir pilnveidota lietišķās sarakstes un saskarsmes pamatprincipu izpratne.
  • IKT nodarbībās iepazināmies ar Skype in the Classroom, Microsoft Education, Google for Education, kā arī iespējamiem rīkiem projektu īstenošanai: LearningApps.org, Blendspace, Sticky Moose.
  • Noderīgu informāciju ieguvām kursos par projektu pieteikumu sagatavošanu un vadības stratēģiju. Ļoti vērtīgi bija praktiskie padomi, kā sākt projektus un kā tajos strādāt.​
atbalsts 2 atbalsts 3
atbalsts 1