showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

logo mazs

2017.-2018.mācību gadā Rīgas 25.vidusskola ir iesaistījusies
ESF projektā

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 2. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

 • Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
 • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām;
 • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

Projekta īstenotājs:

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;
 • Skola;
 • Profesionālās izglītības kompetences centri, ražošanas uzņēmumi;
 • Valsts izglītības satura centrs.

Projekta mērķauditorija:

 • 1.-12.klašu izglītojamie.

Projekta vadības grupa Rīgas 25.vidusskolā:

 • Dace Sadovska
 • Irīda Morozova
 • Aija Krankale

Plānotās aktivitātes:

 • Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamiem.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna skolā izstrāde un realizēšana.
 • Konsultāciju nodrošināšana un atbalsta sniegšana izglītojamo vecākiem karjeras jautājumos.

Projekta īstenošanas pamats: