Drukāt

logo mazs

2017.-2018.mācību gadā Rīgas 25.vidusskola ir iesaistījusies
ESF projektā

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 2. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

Projekta īstenotājs:

Sadarbības partneri:

Projekta mērķauditorija:

Projekta vadības grupa Rīgas 25.vidusskolā:

Plānotās aktivitātes:

Projekta īstenošanas pamats: