Drukāt

Projekti mūsu skolā

ESF projekts “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (M.Gailīte)
KM Projekts “Latvijas skolas soma“ (E.Saulīte)

Audzināšanas pasākumu cikls “Mans brīvības stāsts” 1. -12.klasēm
- Veicināt brīvas un atbildīgas personības attīstību caur pašizziņu, sadarbību, garīguma izkopšanu, pilsoniskās līdzdalības un patriotisma audzināšanu
- Izvērtēt un popularizēt labās prakses piemērus

18.septembrī plkst. 18.00
Vecāku kopsapulce; lekcija /aktu zālē/;
     19.00 Vecāku sapulce 9.ab klašu vecākiem /aktu zālē/
     19.00 Vecāku sanāksmes klasēs

23.septembrī plkst.18.30 Skolas padome /direktores kabinetā/

Projektu dienas
“Skola ārpus skolas un mācību stundas”

  •      1.semestrī - 25.09., 17.10., 12.11.,
  •      2.semestrī – 2 dienas februārī (12.02. ĒNU DIENA un …02.), …martā., …aprīlī, …maijā 2020 (ekskursiju un pārgājienu diena)

28.09. 7.30-21.00 Miķeļdienas pasākums skolotājiem; ekskursija

4.10. Skolotāju diena

Septembrī- oktobrī Foto izstāde “Dziesmu un deju svētku skaņās”; foto materiālu vākšana, atlase un izstādes sagatavošana (kultūrizglītības MK, skolas muzejs, interešu izglītība u.c.)

18.10. Foto izstādes “Dziesmu un deju svētku skaņās” atklāšana

Prevencijas pasākumi sadarbībā ar RPP BLPN speciālistu M.Maļinovski /2., 3., 4.stunda/
9.09. 2.abc klasei lekcija »Es pats atbildu par»
11.09. 3. abc klasei lekcija «Drošība internetvidē»
12.09. 4.abc klasei lekcija »Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība»
16.09. 5.abc klasei lekcija »Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība«
23.09. 6.abc klasei lekcija »Drošība internetvidē«
7.11. 8.abc klasei lekcija «Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā un administratīvā atbildība»

Prevencijas pasākumi sadarbībā ar VP KPP Nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbiniekiem /septembrī-oktobrī/

Nodarbības “Ceļu satiksmes noteikumi” ar runci Rūdi 1.abc klasēm

Nodarbības “Tava administratīvā atbildība” 7.abc klasēm un 10.-11.klasēm

14.10.-18.10. Karjeras nedēļa 2019 “Nākotnes profesijas”

2.10.-18.10. Durvju noformējums “NĀKOTNES PROFESIJAS 1.-12.klasēm

Tikšanās ar viesiem, vecākiem, absolventiem dažādu profesiju pārstāvjiem 1.-12.klasēs
Klases stundas tēma “Nākotnes profesijas” (1 stunda)

11.09. Karjeras nodarbība “Caur sevis izzināšanu līdz karjeras lēmuma pieņemšanai” vidusskolēniem

7.11. 9.ab klasei karjeras nodarbība “Profesionāļa veiksmes stāsts”; diskusija ar policistu M.Maļinovski

Skolotājiem rudens brīvdienās

21.10. 10.00 Seminārs- apmācība 5.-12.klašu skolotājiem par karjeras rokasgrāmatas pielietojumu mācību darbā 4.daļa

Novembra pasākumi

11.11., 18.00 Pasākums skolēniem un vecākiem Latvijas simtgadei veltīts uzvedums pēc eposa “Lāčplēsis” motīviem; Latviešu valodas un literatūras MK, kultūrizglītības MK un interešu izglītības kolektīvi
11.11. Piemiņas brīdis Brāļu kapos 9. un 12.klašu audzēkņiem
15.11. Svecīšu akcija “Iedegsimies Latvijai!”
15.11. Svinīgais pasākums “Mans brīvības stāsts”, veltīts LR proklamēšanas dienai

Decembra pasākumi

Ziemassvētku durvju noformējums «Sniega virpulī»
Ziemassvētku eglītes iedegšana sākumskolai /skolas pagalmā/
Labdarības akcija “Dāvināt prieku!”
Ziemassvētku koncerts Svētā Antona katoļu baznīcā 1.-6., 7.-12.klasēm /piedalās skolas kori, kristīgās mācības pulciņš/
Ziemassvētku balle 9.-12.klasēm; organizē 12.klases
Ziemassvētku tirdziņš; sarkanās un baltās krāsas diena

23.12.-03.01. Ziemas brīvdienas