showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Rīgas 25.vidusskolais

Muzikālais konkurss “Skani dziesma”

NOLIKUMS

1. Mērķis

Veicināt skolēnu svešvalodu apguvi, radošumu un sadarbību

2. Mērķauditorija

Rīgas 25.vidusskolas 3.-11.klašu skolēni

3. Vieta un laiks

2.1. Pirmo atlasi veic svešvalodu skolotāji līdz 14.02.2020.

2.2. Fināls norisināsies 21.02.2020. Rīgas 25. vidusskolas aktu zālē, 3.-4.klases 5.stundā; 5.-6.klases 6.stundā, 7.-11.klases 7.-8.stundā

4. Vērtēšana

3.1. Vērtēšana notiek trijās grupās starp 3.-4., 5.-6., 7.-11. klasēm

3.2. Vērtēšana notiek pēc tabulā dotajiem kritērijiem              

3.3. Vērtēšanā piedalās tikai žūrijas komisija ar pieaicinātiem viesiem

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji

Max punkti

Aizpilda tiesnesis

Doto atslēgas vārdu Mīlestība, Dzīve, Uzvara iekļaušana priekšnesuma kompozīcijā

5

Iekļaušanās laikā /3-4 min./

5

Oriģinalitāte

5

Ritma izjūta

5

Izpildījums/kopskats, tērpi

10

Precīza vārdu izrunāšana /atdarinot dziedāšanu/

10

Kopā:

40

5. Konkursa norise

5.1. Konkurss norisināsies Rīgas 25. vidusskolas aktu zālē

5.2. Individuāli un grupu priekšnesumi

5.3. Dalībniekiem jāpiesakās līdz 14. februārim pie svešvalodu skolotājiem vai skolotājas Irīdas Morozovas (105.kabinetā)

5.4. Priekšnesuma ilgums ir no 3 līdz 4 minūtēm

5.5. Visiem konkursa dalībniekiem savā priekšnesumā ir jāiekļauj vismaz viens no trijiem atslēgas vārdiem- Mīlestība, Dzīve, Uzvara

5.6. Konkursa starplaikos mūs iepriecinās dažāda veida aktivitātes un konkursi skatītājiem

6. Identitāte

Konkursa dalībniekiem ir jāpārdomā priekšnesuma noformējums (kopējais tēls, ārējais izskats, palīglīdzekļi, oriģinalitāte)

7. Organizators

Rīgas 25. vidusskolas svešvalodu skolotāji un skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar klašu audzinātājiem

8. Apbalvošana

Pēc žūrijas komisijas rezultātiem tiek apbalvotas godalgotās vietas 3.-4., 5.-6. klašu grupā un 7.-11.klašu grupā

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā