showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Iestāšanās 1.klasē

1

Iestāšanās vidusskolā

2

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Topošie vidusskolēni, aicinām mācīties Rīgas 25. vidusskolā!

Dokumentu iesniegšana

 • 15. jūnijā pl. 10.00- 14.00
 • 16. jūnijā pl. 15.00-18.00

Iesniedzamie dokumenti:

 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas kopijas,
 • Personas lieta,
 • medicīnas dokumenti,
 • vecāku iesniegums un apliecinājums atļaujai veikt datu apstrādi.

 

Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē


     Vidusskolas mērķis ir palīdzēt Tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.
     No 2020. gada 1. septembra skolēnam, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri Tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

     Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, Tu:

 • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā apjomā atkarībā no tavām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem;
 • izvēlēsies otro svešvalodu (to, kuru jau sāki apgūt pamatskolā);
 • kārtosi valsts pārbaudes darbus:
  • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
  • svešvalodā – angļu, vācu vai krievu (vismaz optimālajā līmenī);
  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī);
  • aizstāv/demonstrē pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.

     Rīgas 25. vidusskolā piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

 1. virzienu “Valodas un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinātņu apguvi.
 2. virzienu “Matemātika un IKT”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas un matemātiskās analīzes, programmēšanas un sociālo zinātņu apguvi.

     Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Politika un tiesības”, “Psiholoģija”, “Ekonomika”.

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Valodas un sociālās zinātnes” (2.grozs)
vēsture + angļu valoda + latviešu valoda un literatūra

2.grozs

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Matemātika un IKT” (6.grozs)
sociālās zinātnes + matemātika un matemātikas analīze + programmēšana

6.grozs

                                                                       Skaidrojums: o - optimālais līmenis
                                                                                             v - vispārējais līmenis
Tabulā ir iekrāsotas tās stundas, kas abiem piedāvātajiem kursiem sakrīt.