Drukāt

Topošie vidusskolēni, aicinām mācīties Rīgas 25. vidusskolā!

Dokumentu iesniegšana

Iesniedzamie dokumenti:

 

Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē


     Vidusskolas mērķis ir palīdzēt Tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.
     No 2020. gada 1. septembra skolēnam, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri Tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

     Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, Tu:

     Rīgas 25. vidusskolā piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

  1. virzienu “Valodas un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinātņu apguvi.
  2. virzienu “Matemātika un IKT”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas un matemātiskās analīzes, programmēšanas un sociālo zinātņu apguvi.

     Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Politika un tiesības”, “Psiholoģija”, “Ekonomika”.

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Valodas un sociālās zinātnes” (2.grozs)
vēsture + angļu valoda + latviešu valoda un literatūra

2.grozs

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Matemātika un IKT” (6.grozs)
sociālās zinātnes + matemātika un matemātikas analīze + programmēšana

6.grozs

                                                                       Skaidrojums: o - optimālais līmenis
                                                                                             v - vispārējais līmenis
Tabulā ir iekrāsotas tās stundas, kas abiem piedāvātajiem kursiem sakrīt.

 

9.klašu skolēniem
par mācībām 2020./2021. mācību gadā.

 Rīgas 25. vidusskola aicina 9. klašu skolēnus iegūt vidējo izglītību, uzsākot mācības Rīgas 25.vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 25. vidusskola piedāvā:

Vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātiem kursiem matemātikā, programmēšanā, vēsturē, sociālajās zinātnēs.

Lai iestātos 10. klasē nepieciešams:

Dokumentu iesniegšana līdz 6.jūlijam darbadienās no 10:00 līdz 14:00