Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

2017. gada 18. septembris
Darba kārtība:
  1. Skolas ēkas un teritorijas labiekārtošanas darbi 2017.gada vasarā, skolas finanšu plāna izpilde.
  2. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
  3. Skolas iekšējās kārtības jautājumu pārkāpumi skolā un nepieciešamie uzlabojumi.
  4. Transporta kustības organizācija Rušonu ielā un nepieciešamie pārkārtojumi.
  5. Informācija par jaunā skolas sporta kompleksa darbību.
  6. Dažādi.
Lēmumi:
  1. Pozitīvi vērtēt sadarbību ar RD Īpašuma departamentu skolas fiziskās vides sakārtošanā un uzlabošanā, turpināt šo darbu; skolas direktorei vienoties ar RD ĪP direktori par Skolas padomes pārstāvju V.Veinberga, V.Bekasova, M.Božas, M.Daniļeviča, D.Bērziņas vizīti Īpašuma departamentā.
  2. Skolas padomes pārstāvjiem V.Veinbergam, M.Daniļevičam, E.Kainaizim, M.Eglājai, D.Bērziņai izstrādāt priekšlikumus transporta kustības reorganizācijai Rušonu ielā un iesniegt tos RD Satiksmes departamentā.
  3. Skolas direktorei veikt darbības, lai nodrošinātu skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu skolā.
  4. Skolas padomes pārstāvjiem I.Zelčai, V.Bekasovam, M.Eglājai, A.Pivarūnei  oktobrī - novembrī veikt skolas ēdnīcas darba pārbaudi; nākamajā sēdē ziņot par rezultātiem.
  5. Nākamā sēde 4.decembrī.