showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Exclamation Point      Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, mācību darbs skolā tiek organizēts sekojoši:

  • no 30. novembra līdz 18. decembrim 5.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
  • 1., 2. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;
  • 3., 4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas daļēji attālināti, dalot klasi divās grupās, lai, secīgi mainoties, katru dienu klātienes mācībās piedalītos puse klases skolēnu, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību klases telpā; klases audzinātāji veic skolēnu sadalīšanu grupās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus;
  • skolotājiem aizsargmaskas jālieto skolas koplietošanas telpās un stundu laikā klašu telpās;
  • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
  • interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      Aicinu visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolas darbiniekus būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināsim lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērosim distancēšanās noteikumus, centīsimies neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.   

      3.-4. un 5.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija savlaicīgi tiek nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

      Rūpēsimies par sevi un apkārtējiem, saudzēsim veselību un atbalstīsim cits citu, sākoties adventa laikam, gatavosim sirdis un prātus Ziemassvētku priekam un mieram.

 Skolas direktore Inga Nestere

      Novembrī latviešu valodas un literatūras stundās skolēni izzināja latviešu tautasdziesmas un diskutēja par vērtībām, iepazīstot savas tautas kultūras mantojumu.

        Sociālo zinību stundās katrs skolēns izvēlējās vienu tautasdziesmu, kura viņam bija emocionāli tuva un saprotama, to uzrakstīja un vizualizēja. Skolēni izteiksmīgi norunāja tautasdziesmas klasēs un pamatoja savu izvēli. Atlasītos darbus var vērot izstādē.

Paldies visiem par kopdarbu!

0google photo

 

Balsošana par idejām skolā

Mūsu skola sadarbībā ar “Sabiedrību par atklātību – Delna” organizē projektu konkursu “Īsteno savu ideju skolā!”. Projektu konkurss dod iespēju 12-18 gadus veciem skolēniem iesaistīties līdzdalīgās budžetēšanas procesā (nodrošina iespēju skolēniem pašiem ierosināt un lemt par skolas budžeta līdzekļu izlietojumu – ierosināt skolā nepieciešamos uzlabojumus un sekot līdzi to īstenošanai).
Uzdevums- Iepazīties ar 8 idejām līdz 25.novembrim, izvēlēties un pieņemt lēmumu, kurš piedāvājums Tev būtu interesantākais un svarīgākais.

Kā balsot par idejām- Balsojums par idejām tiks organizēts e-klasē, nosūtot linku, no 25. līdz 27.novembrim (līdz plkst.22.00). Visas idejas, tās pārvelkot, būs jāsakārto no vissvarīgākās 1.vietā, tad 2., tad 3. ... līdz ne tik svarīgai… 8.vietā! Balsojuma rezultātā varēs īstenot tikai TOP 1 ideju skolā!

https://drive.google.com/file/d/1k_K2lRLRxYuIQXv0cLxOBEGKg_gmt7ui/view?usp=sharing Dažādas lielformāta spēles visiem vecumiem

https://drive.google.com/file/d/1ouR3VH-H_7Kupx8WjBDIRxnJP1xfqVHC/view?usp=sharing Dusmu izlikšanas stūrītis

https://drive.google.com/file/d/1lUNig05e10blKXpqXZGrh8pLQ_ID9GX3/view?usp=sharing Galda spēles gaitenī

https://drive.google.com/file/d/1NAXPL9UA2YWa8wTlvNrOMjTl_kj_y7J5/view?usp=sharing Izgaismots skolas nosaukums

https://drive.google.com/file/d/1rU-MtRHhvORX7cj3cyg1K4pnYj0iK2mT/view?usp=sharing Soli ar krāsainiem paliktņiem 3.stāva gaitenī

https://drive.google.com/file/d/1LpLdlLqR9o3ldQh8XJ_m36mOnMiU7UHQ/view?usp=sharing Solu iegāde 3.stāvā

https://drive.google.com/file/d/1wdv14p6f1GiRBrWE6bf22cUjzIR5ZK10/view?usp=sharing Spēles attiecībām,izaugsmei, brīvajam laikam

https://drive.google.com/file/d/1ovSFt3QLZ0MnP6SC4hLZhEkbBrp3hRHD/view?usp=sharing Žalūzijas skolēnu pašpārvaldes kabinetam 2.stāvā

https://drive.google.com/file/d/1cyGHJGIVKdte83nuRT5C7TDPkfus-m3N/view?usp=sharing Skolēnu pašpārvaldes idejas_video (soli ar krāsainiem paliktniem_lielformāta spēles visiem_žalūzijas skolēnu pašpārvaldes kabinetam)

Padomā un izvērtē pirms balso!

vesturePatriotiskās nedēļas laikā mūsu skolā norisinājās 9.-12.klašu olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē.

Olimpiādē piedalījās 24 audzēkņi. Sakām lielu paldies visiem olimpiādes dalībniekiem. Sniegums bija ļoti līdzīgs, punktu atšķirība ļoti maza.

9.klašu grupā:

1. vieta 9.b klase Viviāna Vintra Veinberga

2. vieta 9.c. klase Estere Kļaviņa

3. vieta 9.c klase Deivids Čakstens

3. vieta 9.c klase Marts Matīss Mende

10.-12.klašu grupā

1. vieta – 10.klase Plaudis Valters Edvards

2. vieta - 10.klase Bekasova Gabriela

2. vieta – 12.klase Neimane Sindija Hanna; Strazdiņa Laura

3. vieta – 10.klase Šēpers Kristaps; 11.klase Griba Laura;

3. vieta – 12.klase Jasinskis Adrians; Zemzars Zigurds; Kaužēns Lorens

old phoneCienījamie vecāki!

Ņemot vērā situāciju valstī un iespējamās grūtības, kas saistītas ar to, ka 7.-12.klašu skolēni mācās attālināti, vēlamies piedāvāt psiholoģisko atbalstu vecākiem un skolēniem.

Sākot ar 16.11.2020. skolā darbosies divi uzticības tālruņi vecākiem:

Pirmdienās

17:00 – 18:00

1.- 5.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Mende

67474398

 

16:00 – 18:00

6.-12.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

Uzticības tālrunis 7.-12.klašu skolēniem:

Ceturtdienās

15:00 – 16:00

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

18novembris

      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli” Karjeras nedēļā no 26.-30.10.

       Skolēni, spēlējot karjeras spēli, iepazinās ar daudzām profesijām- ko dara konkrēts profesionālis, kādas īpašības, prasmes, zināšanas, darba instrumenti ir nepieciešami un kāda ir darba vide. Meklēja profesijas, kas atbilst mīļākajam mācību priekšmetam, zināšanām un kādā no 5 darba jomām vēlētos strādāt. Skolēniem bija iespējas iepazīt sevi- kāds es esmu, pieņemt lēmumus, kas interesē, lai atrastu sev piemērotas profesijas un tās labāk izprastu. Klases stundās, sociālo zinību un datorikas stundās to spēlēja 1.a, 2.bc, 3.c, 5.b, 5.c, 6.a skolēni, tika veidotas diskusijas par profesijām, kuras ir līdzīgas, kuras vairāk visiem patīk u.c.

       Spēli bija iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos. Spēle ir paredzēta un plānota plašam spēlētāju lokam, skolēni stāstīja, ka kopā ar vecākiem arī spēlēja šo spēli, ļoti patika un turpina vēl spēlēt.

       Atsauksmes par spēli ir tikai pozitīvas 😊!!!

       Spēle joprojām pieejama https://parprof.lv

 

      Saskaņā ar 2020. gada 20. oktobrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, mums visiem jāievēro sekojoši noteikumi:

- no 2. novembra līdz 13. novembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
- sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto sejas aizsargmaska;
- apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
- skolēni skolā aizsargmaskas drīkst nelietot;
- interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības;
- interešu izglītības sporta treniņi tiek organizēti ārpus telpām, neizmantojot ģērbtuves.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      1.-6. klašu skolēni turpina mācīties klātienē.

      Visi skolēni, skolēnu vecāki un skolas darbinieki tiek aicināti būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināt lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot distancēšanās noteikumus, censties neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Piedaloties nodarbībās skolēni un skolas darbinieki var izmantot aizsargmaskas. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

      Rūpējoties par savu veselību, jāzina:

- ja personai ir inficēšanās simptomi, jāpaliek mājās, jāinformē ģimenes ārsts, jāveic analīzes, jāārstējas, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme;
- ja cilvēks, kuram nav saslimšanas simptomu, uzzina, ka persona, ar ko komunicējis, ir bijusi inficēta, viņš ir kļuvis par “kontaktpersonu”, par to jāinformē skola, skolēnam/darbiniekam jāpaliek mājas karantīnā, jāsazinās ar ģimenes ārstu, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme.

      7.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

 

      29.oktobrī vidusskolēniem bija nodarbība Microsoft Teams tiešsaistē ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa studenti Signi Jansoni, kura studē programmā "Sporta zinātne" un aktīvi darbojas Rīgas Šaha skolā.
      No Signes teiktā: “Kvalifikācijas esmu izvēlējusies "vadītājs sporta jomā" un "vecākais treneris šahā". Strādāju Rīgas Šaha skolā par sporta treneri. Man ļoti patīk, ka iegūtās zināšanas augstskolā varu pielietot praksē, strādājot ar audzēkņiem. Šīs studiju process man palīdz labāk izprast treniņu metodiku, teoriju un formulēt, kāpēc šahs ir sporta veids - no anatomiskās un fizioloģiskās puses!
Izvēlējos šo programmu, jo mani aizrauj sportiskā kustība un ir interese strādāt sporta jomā.
      Novēlu jauniešiem atrast sevi caur veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu ikdienu … un darīt jau šodien!”.
      Paldies Signei par iedrošinājumu, dzīvesprieku un sarunu ar mūsu skolas jauniešiem!

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā