Foto galerija

Foto - Foto - Foto

2021./2022.

Rīgas 25.vidusskolas sporta stadionā notika Latgales priekšpilsētu  PII sagatavošanas grupu audzēkņu sporta svētki  ar lācīti Pūku. Sporta svētkos bija 9 sporta aktivitātes, kur audzēkņi pārstāvēja savu sagatavošanas grupu. Noslēgumā grupu audzēkņi saņēma diplomu un kopīgi varēja nofotografēties ar lācīti Pūku.
      9.-13. maija nedēļā skolēnu pašpārvaldes aktīvistes Samanta Daneberga un Marta Gulbe sadarbībā ar vēstures un sociālo zinību skolotāju Ivetu Zelču vadīja nodarbības 5.abc klašu skolēniem, par tēmu - "skolēnu pašpārvaldes darbs''.
1990.gada 4.maijā 138 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Augstākā padome noteica valsts varas “de facto” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5.Saeimas sasaukšanu.
        Šogad tradicionālais Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK) organizētais Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi pirms LOK 100.dzimšanas dienas un noslēdzās 22.aprīlī ar kopēju Vislatvijas rīta vingrojumu.         Šogad Olimpiskā dienas norise kā parasti notika skolas stadionā divu dienu garumā         Šogad kā parasti piektienā notika rīta vingrošana, programmā arī bija minifutbols vidusskolai, kur vēl atliek noskaidrot uzvarētāju starp 12. a un 11.a klasi. Notika stafešu skrējieni pamatskolai, kur uzvarētāji bija 5.b, 6.b, 7.c , 8. b un 9.b klases, attiecīgi savā klašu grupās. Kā arī sākumskolai bija Stacija “6”.
      Rīgas 25.vidusskolā šajā mācību gadā daudz tiek pētīts, runāts, stāstīts par spēlēm un rotaļām, un protams arī šīs spēles un rotaļas spēlētas. Mūsu skola piedalās trijos starptautiskajos Erasmus+ projektos, kuros šajā mācību gadā esam gan runājuši par spēlēm, gan spēlējuši. Projektā “Darboties kopā laimīgākiem skolēniem” oktobra tikšanās reizē Polijā, kur piedalās četru valstu pedagogi, mūsu pedagogi runāja par spēļu elementu izmantošanu un nozīmi darbā ar audzēkņiem. Projektā “Matemātika visapkārt” 26.janvārī notika piecu valstu starptautisks turnīrs šahā, 23.februārī notiks Kahoot spēle starp piecu valstu komandām par tradicionālām spēlēm katrā no valstīm. Vairāku mēnešu laikā tika pētītas kādas ir populāras spēles un rotaļas Latvijā, kādi ir šo spēļu un rotaļu noteikumi. Ir savākti apraksti par spēlēm un rotaļām Latvijā, ko spēlēja ģimenēs 20.gs. kad nebija internets, bet ir ģimenes, kur spēles spēlē vēl tagad.
Diskusiju vadīja mūsu draugi - Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie, kas notika projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, ko īsteno sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States.        Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā.        Diskusijā piedalījās astoņi jaunieši no 9.b klases. Viņi bija ļoti priecīgi, ka varēja brīvi izteikt savu viedokli, domas un idejas un citi nopietni klausījās, ka varēja kārtīgi izrunāties un vēl saņemt dāvaniņas.
      Kopā ar Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgajiem Rīgas 25.vidusskolas 7.c klases skolēni janvārī runāja ne tikai par līdzdalību un motivāciju, bet arī par emocijām, kuras svarīgi atpazīt un vadīt dažādās situācijās, kas nav viegli. Skolēni darbojās grupās, un kopīgi tika filmēti fragmenti filmiņai.       Janvāra tēma, ko kopīgi ar 10.a klases skolēniem diskutēja bija  pilsoniskā līdzdalība un motivācija. Kas ir motivācija, kas Tev traucē mācīties labāk, kas Tev palīdz sevi motivēt, kas ir Tava motivācija… Jauniešiem radās izpratne par iekšējo un ārējo motivāciju, kas ietekmē viņu izvēles un dzīvi kopumā. Biedrība – “Trepes” brīvprātīgie papildus nodarbībām kopā ar 10.a klases jauniešiem plāno vasaras sākumā iesaistīt un kopā organizēt jauniešu festivālu Lastādijā!       Sadarbība ar biedrības – “Trepes” brīvprātīgajiem tiek īstenota projektā "Populārs kopā ar draugu!" , programmas "PuMPuRS" ietvaros.
Mums, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, radās ideja saliedēt 9.klases skolēnus kopīgā pasākumā Ziemassvētku noskaņās. 
20.decembrī no rīta mēs sagaidījām devītos un viņu audzinātājus,  pulcējoties pie svētku egles,  skolas pagalmā. Kopā spēlējām spēles, lai sasildītos, gājām rotaļās, minējām mīklas, dzērām karstu un gardu zāļu tēju un cienājāmies ar gardumiem. Pateicoties skolas direktores atbalstam, varējām sagatavot arī mazas dāvaniņas. 
Visi kopā ieskandinājām Ziemassvētkus ar dziesmām un labu garastāvokli. Neskatoties uz ziemīgo un vējaino laiku, priecīgā un  jautrā noskaņojumā pavadījām laiku kopā, kas mums šobrīd ļoti pietrūkst, lai gūtu vairāk pozitīvas emocijas. 

Mums, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, radās ideja saliedēt 9.klases skolēnus kopīgā pasākumā Ziemassvētku noskaņās. 
20.decembrī no rīta mēs sagaidījām devītos un viņu audzinātājus,  pulcējoties pie svētku egles,  skolas pagalmā. Kopā spēlējām spēles, lai sasildītos, gājām rotaļās, minējām mīklas, dzērām karstu un gardu zāļu tēju un cienājāmies ar gardumiem. Pateicoties skolas direktores atbalstam, varējām sagatavot arī mazas dāvaniņas. 
Visi kopā ieskandinājām Ziemassvētkus ar dziesmām un labu garastāvokli. Neskatoties uz ziemīgo un vējaino laiku, priecīgā un  jautrā noskaņojumā pavadījām laiku kopā, kas mums šobrīd ļoti pietrūkst, lai gūtu vairāk pozitīvas emocijas. 

Aizvadītais gads mūsu skolā noslēdzās mākslinieciski radošā garā, katra klase dekorēja sava kabineta durvis, lai svētki būtu košāki un lai skolā ienāktu svētku noskaņojums telpās un sirdīs katram , kas ielūkojās istabā caur logu! Ieskatieties arī Jūs!
Apbalvojumus saņēma 2.c, 3.c,5.c,7.b,9.a un 12.a - 1.vieta
                                          1.c,4.c,7.a,9.c  - 2.vieta
                                          2.a,4.a,8.b,9.b - 3.vieta
Pārējām klasēm paldies par piedalīšanos durvju noformēšanā.
     Biedrība “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” 14 gadus rīko Ziemassvētku gaidīšanas akciju “Vairo prieku!”, un akcijas mērķa grupās vienmēr ir bijusi palīdzība, svētku iepriecinājums, no ielas dzīves izglābtajiem kaķīšiem. Tiem, kuri nemīt patversmēs, bet gan Dzīvnieku aizsardzības biedrībās vai pie personām, kuras nesavtīgi glābj vairākus desmitus kaķu, ieguldot savus līdzekļus, ārstējot viņus, meklējot jaunas mājas un dodot mīlestību un rūpes gados jau esošajiem un slimajiem kaķīšiem, kuriem saimnieki vairs nepieteiksies.
      Mūsu biedrība vairākus gadus sadarbojās ar skolām, bērnudārziem, kur vecāki atsaucīgi atbalsta savus bērnus darīt labus darbus un dāvāt, ziedot tiem, kuriem vajag atbalstu un uzmanību, veicinot bērnu līdzcietību un mīlestību, sirsnību un dot prasmi. Ar Rīgas 25.vidusskolu sadarbojamies jau ceturto gadu un vienmēr pateicamies skolas kolektīvam, darbiniekiem, vecākiem un bērniem par atsaucību un sadarbību. Šajā gadā skola atkal ir iesaistījusies un izvēlējusies iepriecināt gan vientuļos seniorus (15), gan ielu kaķīšus, kurus uztur divos kaķu namiņos. 
          Jau ceturto gadu tradicionāli Adventas laikā iededzinājām lielo Ziemassvētku egli ar mūsu pirmklasniekiem, kuru šogad krāšņi izrotāja mūsu skolas 12.a klases skolēni un skolotājas Rudīte Liepiņa, Eva Burvāne.
          Kopā sanācām, lai godinātu skolas eglīti un iedegtu gaismu un prieku Ziemassvētku gaidīšanas svētkos. Dziedājām dziesmas, vērojām teātra pulciņa dalībnieku izrādi, gājām rotaļā ar Peli, minējām mīklas un fotografējāmies.
Biedrības “Trepes ” brīvprātīgie  pavadīja dienu Rīgas 25. vidusskolā kopā ar 3.b un 4.c klases skolēniem, lai projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States, diskutētu un izspēlētu dažādas spēles. 
Fokuss grupu diskusiju rezultātā, ātri varēja secināt, ka bērni ir ļoti izglītoti par rīcību nelaimes gadījumos un ļoti palīdzēt griboši. 
Par plašākiem rezultātiem varēs uzzināt projektam noslēdzoties.
Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā. 
#CBSS #resilience #FGD #ChYResilience #TREPES #cooperation  
          Ziemassvētki ir laiks, kas gada tumšo laiku padara daudz gaišāku un sirsnīgāku. Mēs katrs Ziemassvētkus izjūtam savādāk – vienam tā ir ģimenes kopā sanākšana, citam eglītes dekorēšana, vēl kādam Ziemassvētki ir miera un pārdomu laiks. Šogad mums radās ideja par jaunas tradīcijas ieviešanu skolā - uzticēt lielās svētku egles izrotāšanu 12.klasēm. 
           12.a klases jauniešiem un klases audzinātājai Rudītei Liepiņai patika ideja par egles uzpošanu, un 3.decembrī tā tika skaisti izrotāta. Paldies arī skolotājai Evai Burvānei!

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.