Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas komisijas lēmums:

akreditēt uz sešiem gadiem skolas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (akreditācijas lapa - Nr.11855), termiņš - 2024.gada 11.oktobris.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (akreditācijas lapa - Nr.11856), termiņš - 2024.gada 11.oktobris.
Akreditēt Rīgas 25. vidusskolu (akreditācijas lapa - Nr.3664), termiņš - 2024.gada 11.oktobris.