Arī šogad svinam Dzejas dienas

Uzsākot jauno mācību gadu, 6.b klases skolēni neaizmirst, ka septembris Latvijā tradicionāli asociējas ne tikai ar skolas gaitu sākšanos, bet svinam arī Dzejas dienas. Sociālo zinību stundās runājām par Dzejas dienu tradīcijas sākotni, arī paši izmēģinājām spēkus dzejas laukā. Dzejoļus palīdzēja izvērtēt klases vecāku pārstāvji. Par labāko tika atzīts Kristiānas dzejolis, ko nolēmām publicēt.

Pīlādzis.
Sarkans, skaists pīlādzis.
Pīlādzis klausās kā putni dzied
Kā laukos cilvēki strādā.
Pīlādzis ir pamododies...
Pīlādzis ir kā kautrīgs cilvēks
Nerunā, bet klausās.

20210910 110.septembrī apmeklējām Raiņa pieminekli Esplanādē un piedalījāmies improvizētā Dzejas dienu pasākumā, kura laikā iejutāmies jauno dzejnieku lomā. Kā atzina vairāki klases skolēni - visgrūtāk ir uzdrīkstēties uzstāties publikas priekšā, bail, ka klausītāji izteiks kritiskas piezīmes vai viņiem nepatiks tavs darbs.
Īpašs paldies Renāra Zariņa mammai, bez kuras līdzdalības pasākums nebūtu izdevies!

Sociālo zinību skolotāja,
6.b klases audzinātāja I.Zelča