Nodarbības par skolēnu pašpārvaldes darbu

        9.-13. maija nedēļā skolēnu pašpārvaldes aktīvistes Samanta Daneberga un Marta Gulbe sadarbībā ar vēstures un sociālo zinību skolotāju Ivetu Zelču vadīja nodarbības 5.abc klašu skolēniem, par tēmu - "skolēnu pašpārvaldes darbs''.
        Mēs stāstījām skolēniem par to, kas ir skolēnu pašpārvalde, dalībnieki, ko dara, kādi ir tās pienākumi un tiesības? Iepazīstinājām skolēnus ar gada darba plānu mūsu skolēnu pašpārvaldē, kā arī pastāstījām par sadarbību citu skolu jauniešu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām un to pieredzi. Nodarbību galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar skolas pašpārvaldi, iedrošināt tos uz aktīvāku iesaistīšanos skolas sociālajā dzīvē.
        Kopā vienojāmies, ka ikkatrs no mums ir atbildīgs par savām emocijām, kā jūtamies skolā un ka ikkatrs ir aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus, lai veicinātu un uzlabotu skolēnu un skolotāju labbūtību.
        Izjutām lielu gandarījumu par paveikto darbu klasēs, jo pēc mūsu sarunas skolēni uzzināja, kā var iesaistīties un līdzdarboties skolas dzīvē un darboties skolēnu pašpārvaldē no 7.klases.
        Vispirms katram būtu jāizprot, vai tiešām esi gatavs to arī darīt brīvprātīgi, īstenotu savas un citu skolēnu idejas!

0google photo

Samanta Daneberga, Marta Gulbe
Skolēnu pašpārvalde