egleZiemassvētki un Jaunais gads ir gaišākie un sirsnīgākie svētki katrā mājā. Klāt ziemas saulgrieži un saule atkal uzsāk jaunu gaismas ceļu. 2020. gads ieiet vēsturē ar daudzām jaunām lietām, ar jaunām darba formām, ar jaunu komunikāciju, ar katra cilvēka īpašām rūpēm par savu veselību un ar nopietnu visas sabiedrības kopīgu darbību drošības pasākumu iedzīvināšanā. Par spīti aizvadītajā gadā piedzīvotajām grūtībām, mēs visi ar cerībām gaidām jauno gadu.

Pateicos mūsu lieliskajiem skolotājiem par nopietnu, pašaizliedzīgu darbu jaunajos apstākļos, paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par izturību un precizitāti drošas darba vides nodrošināšanā, paldies skolēnu vecākiem par pacietību, nodrošinot atbalstu bērniem attālināto mācību procesā, paldies skolēniem par pašvadītām mācībām attālinātā režīmā.

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus
un laimīgu, veselīgu Jauno 2021. gadu vēlot,
skolas direktore Inga Nestere

Exclamation PointCienījamie skolēnu vecāki!

Katrs pieaugušais un bērns ar savu apzinīgu rīcību var veicināt savas un apkārtējo cilvēku veselības saglabāšanu.

Neviens nav pasargāts no saslimšanas, tāpēc lūdzu Jūs ievērot sekojošo:

ja Jums šķiet, ka, iespējams, Jums ir saslimšanas simptomi un nepieciešams veikt testu, lūdzu paturiet mājas arī bērnu, jo bērns, iespējams, ir kontaktpersona.
Šādā gadījuma, dažas dienas paturot bērnu mājās, Jūs sniegsiet lielu atbalstu skolai, jo Jūsu klases citu bērnu vecākiem un  skolotājām nebūs jāpiedzīvo stress.

Skolotāji ir pateicīgi, ja bērnu vecāki informē par veiktiem testiem un veic tālākās nepieciešamās darbības, bet ir nepieciešams informāciju iegūt ātrāk, lai nevajadzētu veselas klases un vairākus skolotājus sūtīt karantīnā. 

Ar cieņu skolas direktore
I.Nestere

delna skola      "Īsteno savu ideju skolā" oktobrī, novembrī un arī decembrī ir notikušas vairākas aktivitātes, kurās 6.-11.klašu skolēniem t.sk. skolēnu pašpārvaldei bija iespēja piedalīties un uzzināt vairāk par līdzdalīgo budžetēšanu un piedalīties tās īstenošanā savā skolā. Izpratne un zināšanas ir augušas un iespējams, kādam ir mainījusies arī attieksme pret vairākiem jautājumiem.

      Skolēnu pašpārvaldes prezidente Samanta Daneberga un direktores vietniece Irīda Morozova piedalījās 1. un 8. decembrī vebināros “Līdzdalīgā budžetēšana Latvijas skolās: pirmo sešu skolu pieredzes stāsti” “Sabiedrība par atklātību – Delna”, kur tika aicināti piedalīties arī skolu administrācijas, Izglītības ministrijas, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, piedalījās arī eksperti, kuri uzdeva jautājumus pēc prezentācijas katrai skolai. Ar pieredzes stāstiem dalījās komandas no sešām projekta sadarbības skolām: Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Maltas vidusskola, Gulbenes novada vidusskola, Rīgas 13. vidusskola, Talsu valsts ģimnāzija un Rīgas 25.vidusskola.

Kuru ideju skolā īstenosim?

Idejas iesniedza 6.a, 8.b, 10.a un skolēnu pašpārvaldes jaunieši, kopā bija 8 idejas, ar kurām visi 6.-11.klašu skolēni varēja iepazīties un nobalsot līdz 27.novembrim e-klasē.

Kādas bija skolēnu pieteiktās idejas? Kāds ir balsojuma rezultāts?

Žalūzijas skolēnu pašpārvaldes iestiklotajam kabinetam (TOP 2-3), dusmu izlikšanas stūrītis ar boksa maisu (TOP 2-3), soli no paletēm ar polsterētiem un krāsainiem matracīšiem 3.stāva gaitenī (TOP 4), lielformāta spēles nodarbībām un brīvajam laikam (TOP 5), lielās galda spēles skolas gaiteņos (TOP 6), spēles izaugsmei, attiecībām un komunikācijas nodarbībām, mācību stundās un brīvajam laikam (TOP 7), solu iegāde gaiteņos (TOP 8).

Kura ideja bija svarīgākā?

TOP 1 ideja balsošanas rezultātā uzvarēja 6.a klases skolēnu iesniegtā ideja par skolas nosaukumu (par 6 punktiem vairāk kā TOP 2-3 vietas ieguvēji). Arī skolas žūrija, skolotāji, vecāki un skolēni no pašpārvaldes, atbalstīja skolēnu izvēli un pieņēma lēmumu par TOP 1 idejas īstenošanu skolā.

      Virs skolas centrālās ieejas būs izvietots skolas nosaukums “Rīgas 25.vidusskola” , kas būs visiem pamanāms un veidots lieliem, telpiskiem un melniem metāla burtiem.

      Telpisku burtu izgatavošana un montāža ar visiem darbiem izmaksās 988,70 eiro, kur pusi no summas 494,35 eiro apmaksā projekts un pusi – 494,35 eiro apmaksā no skolas līdzekļiem.

      Kāpēc nav izgaismots skolas nosaukums…, kā tika iesniegta 6.a klases skolēnu ideja, ...jo tas izmaksātu ap 2000 eiro, bet projekta ierobežojums bija līdz 1000 eiro. 

      Projekta ideja tiks īstenota 2020.gada decembrī sadarbībā ar reklāmas kompāniju "abi2", kuri uzņēmās to izdarīt.

      Vēlamies arī turpmāk piedalīties šāda veida projektos, kas veicina skolēnu līdzdalību, sadarbību visos līmeņos, izpratni par līdzdalīgo budžetēšanu un atbildību!

Paldies par sadarbību “Sabiedrībai par atklātību – Delna”!

Sveicam 6.a klasi, kā arī skolēnu pašpārvaldi par aktīvu līdzdalību!

Paldies balsotājiem, skolas direktorei Ingai Nesterei un visiem atbalstītājiem!

image005      27.novembrī 5.b klases skolēni izrotāja Ziemassvētku eglīti, kuru uzdāvināja skolai, lai tā iepriecinātu sākumskolas bērnus un skolotājus, jo gada nogalē paši būs attālinātajās mācībās.

      Paldies skolēniem un Gerdas Žalubovskas tētim par skaisto Ziemassvētku eglīti! 

      0google photo

Exclamation Point      Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, mācību darbs skolā tiek organizēts sekojoši:

  • no 30. novembra līdz 18. decembrim 5.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
  • 1., 2. klašu skolēniem mācības tiek organizētas klātienē lielās mācību telpās, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību;
  • 3., 4. klašu skolēniem mācības tiek organizētas daļēji attālināti, dalot klasi divās grupās, lai, secīgi mainoties, katru dienu klātienes mācībās piedalītos puse klases skolēnu, nodrošinot katram skolēnam 3m2 platību klases telpā; klases audzinātāji veic skolēnu sadalīšanu grupās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus;
  • skolotājiem aizsargmaskas jālieto skolas koplietošanas telpās un stundu laikā klašu telpās;
  • apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
  • interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      Aicinu visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolas darbiniekus būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināsim lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērosim distancēšanās noteikumus, centīsimies neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.   

      3.-4. un 5.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija savlaicīgi tiek nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

      Rūpēsimies par sevi un apkārtējiem, saudzēsim veselību un atbalstīsim cits citu, sākoties adventa laikam, gatavosim sirdis un prātus Ziemassvētku priekam un mieram.

 Skolas direktore Inga Nestere

zilu vaceji 3 c      Labo darbu nedēļas no 05.10.-11.10. ietvaros mūsu skolas 3.c klases skolēni atsaucās Rīgas Nacionāla Zooloģiskā dārza aicinājumam vākt ozolzīles mūsu mazajiem draugiem - zoodārza iemītniekiem! Zīļu vākšanā aktīvi iesaistījās 12 skolēni, kopā savācot 80 kilogramus ozolzīļu.

      17.novembrī esam saņēmuši pateicību no Rīgas ZOO par aktīvu dalību Zoozīļuka vākšanas akcijā.

      Aktīvākie un čaklākie 3.c klases vācēji saņem veicināšanas balvu - 50% atlaidi zoodārza apmeklējumam!

      Apsveicam skolēnus un skolotāju Evu :)

2020.11.16. Pateicība 3.c klasei

radosie darbi 9      Novembrī latviešu valodas un literatūras stundās skolēni izzināja latviešu tautasdziesmas un diskutēja par vērtībām, iepazīstot savas tautas kultūras mantojumu.

        Sociālo zinību stundās katrs skolēns izvēlējās vienu tautasdziesmu, kura viņam bija emocionāli tuva un saprotama, to uzrakstīja un vizualizēja. Skolēni izteiksmīgi norunāja tautasdziesmas klasēs un pamatoja savu izvēli. Atlasītos darbus var vērot izstādē.

Paldies visiem par kopdarbu!

0google photo

 

delnaBalsošana par idejām skolā

Mūsu skola sadarbībā ar “Sabiedrību par atklātību – Delna” organizē projektu konkursu “Īsteno savu ideju skolā!”. Projektu konkurss dod iespēju 12-18 gadus veciem skolēniem iesaistīties līdzdalīgās budžetēšanas procesā (nodrošina iespēju skolēniem pašiem ierosināt un lemt par skolas budžeta līdzekļu izlietojumu – ierosināt skolā nepieciešamos uzlabojumus un sekot līdzi to īstenošanai).
Uzdevums- Iepazīties ar 8 idejām līdz 25.novembrim, izvēlēties un pieņemt lēmumu, kurš piedāvājums Tev būtu interesantākais un svarīgākais.

Kā balsot par idejām- Balsojums par idejām tiks organizēts e-klasē, nosūtot linku, no 25. līdz 27.novembrim (līdz plkst.22.00). Visas idejas, tās pārvelkot, būs jāsakārto no vissvarīgākās 1.vietā, tad 2., tad 3. ... līdz ne tik svarīgai… 8.vietā! Balsojuma rezultātā varēs īstenot tikai TOP 1 ideju skolā!

https://drive.google.com/file/d/1k_K2lRLRxYuIQXv0cLxOBEGKg_gmt7ui/view?usp=sharing Dažādas lielformāta spēles visiem vecumiem

https://drive.google.com/file/d/1ouR3VH-H_7Kupx8WjBDIRxnJP1xfqVHC/view?usp=sharing Dusmu izlikšanas stūrītis

https://drive.google.com/file/d/1lUNig05e10blKXpqXZGrh8pLQ_ID9GX3/view?usp=sharing Galda spēles gaitenī

https://drive.google.com/file/d/1NAXPL9UA2YWa8wTlvNrOMjTl_kj_y7J5/view?usp=sharing Izgaismots skolas nosaukums

https://drive.google.com/file/d/1rU-MtRHhvORX7cj3cyg1K4pnYj0iK2mT/view?usp=sharing Soli ar krāsainiem paliktņiem 3.stāva gaitenī

https://drive.google.com/file/d/1LpLdlLqR9o3ldQh8XJ_m36mOnMiU7UHQ/view?usp=sharing Solu iegāde 3.stāvā

https://drive.google.com/file/d/1wdv14p6f1GiRBrWE6bf22cUjzIR5ZK10/view?usp=sharing Spēles attiecībām,izaugsmei, brīvajam laikam

https://drive.google.com/file/d/1ovSFt3QLZ0MnP6SC4hLZhEkbBrp3hRHD/view?usp=sharing Žalūzijas skolēnu pašpārvaldes kabinetam 2.stāvā

https://drive.google.com/file/d/1cyGHJGIVKdte83nuRT5C7TDPkfus-m3N/view?usp=sharing Skolēnu pašpārvaldes idejas_video (soli ar krāsainiem paliktniem_lielformāta spēles visiem_žalūzijas skolēnu pašpārvaldes kabinetam)

Padomā un izvērtē pirms balso!

vesturePatriotiskās nedēļas laikā mūsu skolā norisinājās 9.-12.klašu olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē.

Olimpiādē piedalījās 24 audzēkņi. Sakām lielu paldies visiem olimpiādes dalībniekiem. Sniegums bija ļoti līdzīgs, punktu atšķirība ļoti maza.

9.klašu grupā:

1. vieta 9.b klase Viviāna Vintra Veinberga

2. vieta 9.c. klase Estere Kļaviņa

3. vieta 9.c klase Deivids Čakstens

3. vieta 9.c klase Marts Matīss Mende

10.-12.klašu grupā

1. vieta – 10.klase Plaudis Valters Edvards

2. vieta - 10.klase Bekasova Gabriela

2. vieta – 12.klase Neimane Sindija Hanna; Strazdiņa Laura

3. vieta – 10.klase Šēpers Kristaps; 11.klase Griba Laura;

3. vieta – 12.klase Jasinskis Adrians; Zemzars Zigurds; Kaužēns Lorens

old phoneCienījamie vecāki!

Ņemot vērā situāciju valstī un iespējamās grūtības, kas saistītas ar to, ka 7.-12.klašu skolēni mācās attālināti, vēlamies piedāvāt psiholoģisko atbalstu vecākiem un skolēniem.

Sākot ar 16.11.2020. skolā darbosies divi uzticības tālruņi vecākiem:

Pirmdienās

17:00 – 18:00

1.- 5.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Mende

67474398

 

16:00 – 18:00

6.-12.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

Uzticības tālrunis 7.-12.klašu skolēniem:

Ceturtdienās

15:00 – 16:00

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

profesijas      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli” Karjeras nedēļā no 26.-30.10.

       Skolēni, spēlējot karjeras spēli, iepazinās ar daudzām profesijām- ko dara konkrēts profesionālis, kādas īpašības, prasmes, zināšanas, darba instrumenti ir nepieciešami un kāda ir darba vide. Meklēja profesijas, kas atbilst mīļākajam mācību priekšmetam, zināšanām un kādā no 5 darba jomām vēlētos strādāt. Skolēniem bija iespējas iepazīt sevi- kāds es esmu, pieņemt lēmumus, kas interesē, lai atrastu sev piemērotas profesijas un tās labāk izprastu. Klases stundās, sociālo zinību un datorikas stundās to spēlēja 1.a, 2.bc, 3.c, 5.b, 5.c, 6.a skolēni, tika veidotas diskusijas par profesijām, kuras ir līdzīgas, kuras vairāk visiem patīk u.c.

       Spēli bija iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos. Spēle ir paredzēta un plānota plašam spēlētāju lokam, skolēni stāstīja, ka kopā ar vecākiem arī spēlēja šo spēli, ļoti patika un turpina vēl spēlēt.

       Atsauksmes par spēli ir tikai pozitīvas 😊!!!

       Spēle joprojām pieejama https://parprof.lv

 

signe jansone      29.oktobrī vidusskolēniem bija nodarbība Microsoft Teams tiešsaistē ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa studenti Signi Jansoni, kura studē programmā "Sporta zinātne" un aktīvi darbojas Rīgas Šaha skolā.
      No Signes teiktā: “Kvalifikācijas esmu izvēlējusies "vadītājs sporta jomā" un "vecākais treneris šahā". Strādāju Rīgas Šaha skolā par sporta treneri. Man ļoti patīk, ka iegūtās zināšanas augstskolā varu pielietot praksē, strādājot ar audzēkņiem. Šīs studiju process man palīdz labāk izprast treniņu metodiku, teoriju un formulēt, kāpēc šahs ir sporta veids - no anatomiskās un fizioloģiskās puses!
Izvēlējos šo programmu, jo mani aizrauj sportiskā kustība un ir interese strādāt sporta jomā.
      Novēlu jauniešiem atrast sevi caur veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu ikdienu … un darīt jau šodien!”.
      Paldies Signei par iedrošinājumu, dzīvesprieku un sarunu ar mūsu skolas jauniešiem!

distance      Saskaņā ar 2020. gada 20. oktobrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, mums visiem jāievēro sekojoši noteikumi:

- no 2. novembra līdz 13. novembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
- sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto sejas aizsargmaska;
- apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
- skolēni skolā aizsargmaskas drīkst nelietot;
- interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības;
- interešu izglītības sporta treniņi tiek organizēti ārpus telpām, neizmantojot ģērbtuves.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      1.-6. klašu skolēni turpina mācīties klātienē.

      Visi skolēni, skolēnu vecāki un skolas darbinieki tiek aicināti būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināt lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot distancēšanās noteikumus, censties neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Piedaloties nodarbībās skolēni un skolas darbinieki var izmantot aizsargmaskas. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

      Rūpējoties par savu veselību, jāzina:

- ja personai ir inficēšanās simptomi, jāpaliek mājās, jāinformē ģimenes ārsts, jāveic analīzes, jāārstējas, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme;
- ja cilvēks, kuram nav saslimšanas simptomu, uzzina, ka persona, ar ko komunicējis, ir bijusi inficēta, viņš ir kļuvis par “kontaktpersonu”, par to jāinformē skola, skolēnam/darbiniekam jāpaliek mājas karantīnā, jāsazinās ar ģimenes ārstu, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme.

      7.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

 

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.