Cienot olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu, 17.septembrī 1.-4.klašu skolēniem skolas stadionā notika Olimpiskā diena kopā ar Olimpiskās dienas talismanu burunduku Alvinu. 

      Olimpiskās dienas devīze “Mēs esam sportiņā” sasauca 1.-4. klašu skolēnus uz kopīgu iesildīšanos, rotaļām un Olimpiskās dienas vungrošanu kopā ar 12.a klases skolnieci Evelīnu Daņiļēviču. 

      2.septembrī skolā tika plānotas adaptācijas dienas visām 1.-12.klasēm, lai pierastu cits pie cita un saprastos, sadraudzētos, kā kopā būt,  mācīties un sadarboties, lai pastāstītu par vasarā piedzīvoto, apskatītu skolu, dotos nelielā pārgājienā, lai iepazītos ar jaunajiem klases biedriem un skolotājiem.

      1.abc un 5.abc klašu skolēniem adaptācijas dienas turpinājās arī 3.septembrī, jo viņiem viss ir jauns - skolas telpas, skolotāji, mācību priekšmeti, klases biedri, vēl bija jāiepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā  katra 5.klase piedalījās skolas atbalsta personāla  organizētajā pasākumā- draudzīgās spēles, kurā uzzināja, kas ir skolas atbalsta komanda, kādi speciālisti ir tajā iekļauti un ko dara katrs no viņiem. Pasākumu beidzām ar jautrām savstarpējās saskarsmes un sadarbības spēlēm, cits citu tuvāk iepazīstot un saliedējoties.

“Man un manai klasei ļoti patika aizraujošās adaptācijas dienas spēles- tās bija ļoti jautras un interesantas. Paldies!”
Ance Ieva Dubaņēviča 5.a

0google photo

Uzsākot jauno mācību gadu, 6.b klases skolēni neaizmirst, ka septembris Latvijā tradicionāli asociējas ne tikai ar skolas gaitu sākšanos, bet svinam arī Dzejas dienas. Sociālo zinību stundās runājām par Dzejas dienu tradīcijas sākotni, arī paši izmēģinājām spēkus dzejas laukā. Dzejoļus palīdzēja izvērtēt klases vecāku pārstāvji. Par labāko tika atzīts Kristiānas dzejolis, ko nolēmām publicēt.

Pīlādzis.
Sarkans, skaists pīlādzis.
Pīlādzis klausās kā putni dzied
Kā laukos cilvēki strādā.
Pīlādzis ir pamododies...
Pīlādzis ir kā kautrīgs cilvēks
Nerunā, bet klausās.

20210910 110.septembrī apmeklējām Raiņa pieminekli Esplanādē un piedalījāmies improvizētā Dzejas dienu pasākumā, kura laikā iejutāmies jauno dzejnieku lomā. Kā atzina vairāki klases skolēni - visgrūtāk ir uzdrīkstēties uzstāties publikas priekšā, bail, ka klausītāji izteiks kritiskas piezīmes vai viņiem nepatiks tavs darbs.
Īpašs paldies Renāra Zariņa mammai, bez kuras līdzdalības pasākums nebūtu izdevies!

Sociālo zinību skolotāja,
6.b klases audzinātāja I.Zelča

kvalitates sertifikatsMūsu skolas pedagogi un audzēkņi piedalās vairākos Erasmus+ projektos.
Viens no tiem ir projekts "Maths Everywhere". Pēdējā klātienes aktivitāte notika Itālijā - MONTESARCHIO no 2020.gada 16. līdz 22.februārim. Par šo projekta posmu "Matemātika ielās" saņēmām eTwinning Kvalitātes sertifikātu!
Pie projekta darbs turpinās, bet tagad strādājam attālināti.

30. augustā mūsu skolā notiek rutīnas siekalu tests.

Skolēni uz testu ierodas tabulā norādītajā laikā un vietās. Testa nodošanu organizēs klases audzinātājs un viņam palīdzēs vēl viens pedagogs. Testa nodošanas vietā skolēns uzkavēsies 10-15 minūtes.
1.-2. klašu skolēnus uz testu pavada vecāki.

Lūdzu pildīt ieteikumus testa materiāla veiksmīgai nodošanai: skolā ierasties ar masku, dezinficēt rokas,   pusstundu pirms testa neēst un nedzert. Skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, norādītajā laikā 26. vai 31. augustā sertifikāts jāuzrāda skolas medmāsai.

Testa rezultātus saņems skolēnu vecāki un informācija tiks nosūtīta skolas atbildīgajam darbiniekam. Covid-19 pozitīva rezultāta gadījumā skolēns skolu neapmeklē.
Ienākot skolā 1. septembrī, skolēnam testa rezultāts NAV jāuzrāda.

      Lai izpildītu noteikumus par datu aizsardzību, skola informējot skolēnu vecākus par rutīnas siekalu testa nodošanas kārtību, lūdz rakstiski apliecināt, ka vecāki piekrīt testa nodošanai un bērna datu nodošanai MFD laboratorijai 2021.-2022. mācību gadā.
      Iesniedzot bērna dokumentus skolā, visi vecāki iepazinās un parakstīja piekrišanu par iespējamo bērna datu nodošanu Valsts izglītības informācijas sistēmai un citām savstarpēji saistītām valsts pārraudzībā esošām datu bāzēm, kas garantē datu drošu izmantošanu. Rakstiska vecāku piekrišana, bērna līdzdalībai rutīnas siekalu testa nodošanā, atvieglos procesa norisi un ļaus nodrošināt korektu personas tiesību ievērošanu.
      1.-2. klases skolēnu vecāki "Likumiskā pārstāvja piekrišanu bērna testēšanai" papīra formātā saņems un varēs parakstīt 30. augustā testēšanas laikā.
      3.-12. klašu skolēnu vecākiem "Likumiskā pārstāvja piekrišana bērna testēšanai" papīra formātā tiks nodota ar bērnu starpniecību.
Ir iespēja pašiem izdrukāt un atnest uz skolu jau parakstītu augšminēto piekrišanu.

Skola apzinās, ka dažu dienu laikā skolēnu ģimenes saņem ļoti daudz informācijas par mācību procesa uzsākšanas jautājumiem- tā ir šī laika iezīme, ko mums visiem jārespektē un izvirzītie uzdevumi visiem kopīgi jāpaveic.
Mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt veiksmīgas bērnu mācības klātienē drošā skolā.

Skolas direktore     I.Nestere

 

laiks

1.stāva garais gaitenis (ienāk pa centrālajām durvīm iziet caur mājturības durvīm)

2.stāva garais gaitenis

(ienāk pa centrālajām durvīm, iziet caur mājturības durvīm)

3.stāva garais gaitenis

(ienāk pa centrālajām durvīm, iziet caur mājturības durvīm)

Garderobe

Sporta zāle (ienāk caur dubultdurvīm, kas atrodas iepretī sporta kompleksam, iziet caur iekšējām durvīm uz skolas iekšējo pagalmu)

plkst.8:00- 8.55

3.a
I.Gleizga +S.Mende

11.a I.Bukēviča + J.Jerjomina

10.a
A.Krankale +M.Juzova

9.b
S.Blīve + R.Višs

plkst.8:00-9:30
1.abc
I.Geķe + R.Lazdiņa + Z.Ābele +L.Kosenkova + S.Lipovska-Mekša

plkst.9:00-9.55

3.b
E.Nurža +S.Paula

6.c
I.Ungure + J.Gladčenko

6.b
I.Zelča +M.Gailīte

9.a
D.Spalle + D.Sondare

plkst.10:00-10.55

3.c
D.Sadovska+ S.Biļkina

12.a R.Liepiņa +A.Kļaviņa

8.c
B.Strautmane +I.Prenass

5.a
A.Līva + D.Brūvele

Plkst.10:00-11:30
2.abc
A.Boičenko + A.Tretjakova + I.Rupeka-Rupeika + A.Ziņins + L.Trinkuna

plkst.11:00-11:55

4.a V.Sprukule+Ē.Graudiņa

6.a
V.Majore +I.Bikovska-Kivleniece

7.c
E.Liepiņa + A.Sējējs

5.b
J.Roga + A.Bārbale

plkst.12:00-12.55

4.b
Bukovska +L.Sniķere

5.c
R.Hermane + L.Andrejeva

8.a
I.Štauere + M.Liepiņa

7.a
V.Ozola + E.Drupa

Darbinieki
plkst.12:00

plkst.13:00-13:55

4.c E.Burvāne+I.Morozova

8.b
I.Gustava + T.Mežis

9.c
J.Liepiņa + M.Liepiņa

7.b
I.Mīliga + D.Kazaka

Medmāsa gaita vakcinētos skolēnus

26.augustā plkst.9:00-12:00,

vai arī 31.augustā plkst.13:00-15:00.

Vēlams iepriekš ar skolas medmāsu sazināties t.67474401.

siekalu savaksanas instrukcija

Mācību grāmatu saņemšana 2021.gada

24.augustā

11.00 – 12.00

4 B

 

26.augustā

10.00 – 11.30

6 A

12.00 – 13.30

6 B

14.00 -   15.30

6 C

 

27. augustā

10.00 – 11.00

7 B

11.30 – 13.00

9 C

13.30 -   15.00

7 A

15.00 -   16.30

9 B

 

30. augustā

10.00-11.30

8 C

12.00- 13.30

8 A

14.00 -   15.30

8 B

 

 

1.-4.klases saņem grāmatas pie klases audzinātāja.

5.klases saņem grāmatas septembrī.

10.-12.klases saņem grāmatas septembrī.

7.C un 9.A vienojas ar klases audzinātāju un bibliotekāri individuāli.

Skolas bibliotekāre Elga Liepiņa

Cienījamie skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki,

lai 1. septembrī skolās varētu sākties mācības klātienē, visiem Latvijas izglītojamiem un izglītības iestāžu darbiniekiem ir jāveic rutīnas siekalu tests (izņemot personas, kas uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu)

      Rīgas 25. vidusskolā testus veiks PIRMDIENĀS MFD laboratorija.

      Pirmā testēšanas diena būs 30. augusts.

      Lai vienā dienā veiktu visu skolēnu un darbinieku testēšanu, tiks izveidots grafiks, katrai klasei būs noteikts laiks un noteikta skolas telpa. Informācija būs izvietota skolas mājas lapā un klašu audzinātāji papildus sniegs informāciju savas klases skolēniem. Testi būs personalizēti.

      1.-2. klases skolēnus uz testu pavada vecāki, 3.-12. klases skolēni uz testu ierodas patstāvīgi.

      Ierodoties uz testu, jāievēro distancēšanās noteikumi, jālieto maska, siekalu tests jānodod, ievērojot prasības un pieklājības normas.

Rīgas 25. vidusskolas direktore I.Nestere

paraugu savaksana

Exclamation Point10.augustā Ministru kabinetā ir apstiprināti grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Jau pavisam drīz mēs atgriezīsimies skolā, lai mācības varētu notikt klātienē, mums jāievēro sekojoši noteikumi:

  • Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī skolēni ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus būs jāuzrāda skolas atbildīgajai personai.
  • No 2021. gada 23. augusta līdz 30. augustam skolēniem būs jāierodas skolā un jāveic Covid-19 testu, kuru turpmāk būs jāveic atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam. Covid-19 testu neveic skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas testu.
  • Skolā Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu. Skolai ir tiesības nodot skolēnu datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase attiecīgajai laboratorijai.
  • Tuvākajā laikā tiks dota precīza informācija par konkrētām darbībām un rīcības plānu.

Ievērojot drošības pasākumus, rūpējoties par savu un apkārtējo cilvēku veselību, mēs varēsim mācīties klātienē.

Rīgas 25. vidusskolas direktore
I.Nestere

     Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms - šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā.  

     Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju sev un pārējiem kolēģiem organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties! 

     Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku! 

Drošs mācību gada sākums

 

 

7 BIEŽĀKIE MĪTI PAR VAKCINĀCIJU

Mīts Nr.1: Vakcīnas ir eksperimentālas, ko apliecina melnais apgrieztais trīsstūris vakcīnu lietošanas instrukcijā

Visas Latvijā izmantotās vakcīnas pret Covid-19 ir pārbaudītas tikpat stingri un rūpīgi kā jebkuras citas zāles. Lai iegūtu apstiprinājumu, zāles ir izpildījušas visas uzraugošo institūciju prasības.

Melnais apgrieztais trīsstūris nozīmē tikai to, ka šīs ir zāles, kuras pēcreģistrācijas periodā uzrauga vēl rūpīgāk. Simbola mērķis ir aicināt cilvēkus aktīvi ziņot par blakusparādībām, tādējādi papildinot drošuma datus, kas iegūti pētījumos pirms zāļu/vakcīnu reģistrācijas.  Starp citu, VISU  vakcīnu un citu bioloģiskas izcelsmes zāļu, kas reģistrētas Eiropā pēc 2011. gada 1. janvāra, lietošanas instrukcijās un zāļu aprakstos ir šāds melns trīsstūris.

Mīts Nr.2: Vakcīnas ir nedrošas, jo tika izstrādātas pārāk ātri

Pētnieki jau vairāk nekā desmit gadus ir pētījuši SARS un MERS vīrusus, kā arī strādājuši pie vakcīnām pret šiem vīrusiem, kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc vakcīnas pret Covid-19 izdevās izstrādāt ātri. Turklāt, ņemot vērā pandēmijas apmērus un vīrusa izplatībai uzlikto ierobežojumu nodarīto kaitējumu valstu ekonomikām, vakcīnu izstrādē tika apvienoti vēsturiski vēl nepieredzēti zinātnes, finanšu un cilvēkresursi. Gan vakcīnu izstrādes, gan izvērtēšanas procesā tika piesaistīts milzīgs ekspertu un zinātnieku skaits, kas veica kvalitatīvu vakcīnu pārbaudi atbilstoši nemainīgi stingrām reģistrēšanas prasībām.

Mīts Nr.3: Vakcīnas nelabvēlīgi ietekmē reproduktīvo veselību

Vakcīnas pret Covid-19 nekādā veidā neietekmē ne sieviešu, ne vīriešu spēju radīt pēcnācējus. Šis ir aplams apgalvojums, kas plaši izplatīts internetā.

Vakcīnas pret Covid-19 galvenais uzdevums ir iemācīt cilvēka imūnsistēmu cīnīties ar īpašo pīķa proteīnu, kas atrodams uz koronavīrusa virsmas. Savukārt pavisam cits pīķa proteīns, saukts arī par “synticin-1”, ir saistīts ar placentas piestiprināšanos un attīstību grūtniecības laikā. Pārpratums radās tad, kad kādā kļūdainā rakstā tika apgalvots, ka vakcīna pret Covid-19 izraisītu sieviešu organismā to, ka tas sāktu cīnīties pret šo citu pīķa proteīnu un tādējādi ietekmētu sieviešu sekmīgu grūtniecību. Taču šie divi pīķa proteīni ir pilnīgi atšķirīgi un nekādā veidā nav saistīti. Turklāt, piemēram, Pfizer-BioNTech vakcīnas pētījumos piedalījās arī 23 sievietes, kas pētījuma laikā palika stāvoklī. Pētījumi par vakcīnu iedarbību un drošumu turpinās grūtnieču populācijā, jo grūtniecības laikā pieaug risks smagai slimības gaitai ar Covid-19. Ja būtu identificēti potenciāli riski grūtniecības norisei, tad šādi pētījumi nevarētu notikt un vakcīnas būtu kontrindicētas grūtniecības laikā.

Mīts Nr.4: Vakcīna man nav nepieciešama, jo mans organisms ir vesels un spēcīgs

Lai arī smaga slimības gaita ir īpaši raksturīga cilvēkiem augsta riska grupās: gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, diabētu, hroniskām elpceļu slimībām un vēzi, tomēr jānorāda, ka visu vecuma grupu cilvēki nokļūst slimnīcā Covid-19 dēļ. 

Turklāt vēl līdz galam neizpētītas ir Covid-19 slimības ilgtermiņa sekas. Esošo pasaules pētījumu rezultāti liecina, ka aptuveni 10% inficēto personu pēc slimošanas vēl ilgāk nekā trīs mēnešus novērojams kāds no slimības simptomiem: nogurums, galvassāpes, elpas trūkums, ožas vai garšas zudums, muskuļu vājums, drudzi vai pazeminātas smadzeņu darbības spējas. Smagāko saslimšanas gadījumos iespējama pat pacientu otrreizēja nokļūšana slimnīcā ar hronisko slimību saasinājumiem.

Mīts nr.5:  Es nedrīkstu vakcinēties, jo man ir hroniska slimība

Vakcinācija tieši ir īpaši svarīga cilvēkiem  ar hroniskām slimībām, jo pasargā no smagas saslimšanas ar Covid-19 un hronisko slimību saasinājuma, ko izraisījis vīruss. Covid-19 saslimšanas gadījumu analīze ir pierādījusi, ka cilvēkiem ar hroniskām slimībām, īpaši onkoloģisko slimību pacientiem, cilvēkiem ar sirds asinsvadu sistēmas slimībām, tai skaitā hipertonisko slimību, pacientiem ar cukura diabētu, smagām elpošanas ceļu slimībām, nieru slimībām, aptaukošanos un dažādu cēloņu izsauktiem imūndeficītiem ir augsts vai ļoti augsts risks iegūt smagus Covid-19 izraisītus veselības traucējumus. Savukārt vakcinācija pret Covid-19 novērš Covid-19 izraisītus smagus un vidēji smagus veselības traucējumus un nāves gadījumus.

Mīts nr.6: Es nedrīkstu vakcinēties, jo man ir alerģija pret ziedputekšņiem, bišu kodumiem, pārtikas produktiem

Šobrīd potēties pret Covid-19 nedrīkst tikai tiem cilvēki, kuriem ir iepriekš bijusi vai zināma smaga alerģiska reakcija - anafilakse - pret kādu no vakcīnu sastāvdaļām. Šāda smaga alerģiska reakcija novērojama ļoti retos gadījumos.

Mīts nr.7: Viena uzņēmuma ražotā vakcīna ir labāka nekā cita

Visas Latvijā reģistrētās vakcīnas ir ar augstu iedarbību Covid-19 smagas saslimšanas novēršanā. Neviena no šobrīd apstiprinātajām vakcīnām nav uzskatāma par labāku vai sliktāku. Visas reģistrētās vakcīnas ir vienādi pārbaudītas, kvalitatīvas, iedarbīgas un drošas. Lai vakcīnas varētu pilnvērtīgi salīdzināt, būtu jāveic salīdzinošs, apjomīgs pētījums. Zinātnieki ir uzsākuši darbu pie tā, tomēr viennozīmīgu rezultātu ar atzinumiem par to, kura ražotāja vakcīna ir efektīvāka, vēl nav.

Vakcinejies macibas klatiene

     Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kas pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms; šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, kā rezultātā tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru, līdz ar to arī vīrusu cirkulācija sabiedrībā. Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju sev un pārējiem kolēģiem organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties! Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku!

 

 

 

Tikai pāris soļu, lai būtu drošs, vakcinētos un klātienē kopīgi darītu darbu: mācītu, vadītu treniņnodarbības vai interešu izglītības pulciņus.

Izvērtē, ka vakcinācija ir labākais veids, kā iegūt imunitāti pret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību.

Zini, ka ar Pfizer-BioNTech vakcīnu vakcinēties drīkst no 12 gadu vecuma, savukārt ar Moderna un AstraZeneca "Vaxzevria" un Janssen vakcīnām –  no 18 gadu vecuma. 

Piesakies vakcinācijai manavakcina.lv, pa tālruni 8989, pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē.

Apzinies, ka pēc vakcīnas iespējami simptomi, radot īslaicīgas neērtības sajūtas.

Iegaumē, ka starp pirmo un otro vakcīnas devu ar Pfizer-BioNTech vakcīnai “Comirnaty” jābūt vismaz 21 dienai, ar Moderna – vismaz 28 dienai, ar AstraZeneca “Vaxzevria” – 9-12 nedēļām, taču Janssen vakcīnai nepieciešama tikai viena deva.

Izmanto to, ka digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcināciju var izveidot tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv vai saņemt klātienē kādā no 93 valsts pārvaldes vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Brīvprātīga vakcinēšanās pret Covid-19 ir droša iespēja sevi pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu. Līdz ar to tas ir vienīgais reālais solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas!

Pedagogivakcinējas 1

Pedagogivakcinējas 2

 

 

 

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. 1.klašu skolēniem - sākot ar 19.augustu. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra to varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem. 

   Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

 “Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati. 

 Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.