Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka 2021. gada 18. augustā plkst.10.00 Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) papildu termiņā skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022.mācību gadā.

Skolu sarakstu, kurās ir brīvas vietas 10. klasēs, publicēsim šā gada 6. augustā. 

Skolēnu reģistrācija apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam papildu termiņā uz brīvajām vietām 10. klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās sāksies šā gada 9. augustā un ilgs līdz 15. augustam ieskaitot.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD mājas lapā  www.iksd.izglītība.lv “Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās”, kā arī skolu mājas lapās.

Skolēnu, kuri būs reģistrējušies iestājpārbaudījumam, testēšana plānota šā gada 16. augustā. Testēšanas vieta - Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93). Precīza informācija būs pieejama RD IKSD mājas lapā šā gada 12. augustā.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē – skatīt šeit.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10. klasē:

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildiespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-18augusta-brivajam-vietam-10-klase-7444

 

cert 2  cert 1 

 Apsveicam!

Artis Āboliņš 12.a veiksmīgi nokārtojis starptautiski atzītu Uzņēmējdarbības eksāmenu.

Mūsu skola ir JA Latvia dalībskola. SMU programmu apgūst 345 000 jaunieši 40 valstīs.

Pirmo reizi Latvijā SMU dalībniekiem ir iespēja kārtot starptautiski atzītu uzņēmējdarbības eksāmenu Entrepreneurial Skills Pass™.

SMU programma ietver: Biznesa ideja no idejas uz realitāti .

 • Gadu gara pieredze mācību solā
 • Mācies darot aktivitātes
 • Mentorings no pieredzējušiem biznesa cilvēkiem un uzņēmējiem
 • Reģionāli, valstiski un starptautiski konkursi

The Entrepreneurial Skills Pass - uzņēmējdarbības eksāmens

Starptautisks sertifikāts, kas pierāda, ka jaunietim

 • ir bijusi reāla uzņēmējdarbības pieredze
 • ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences uzsākt uzņēmumu vai tikt veiksmīgi nodarbinātam
uznemejdarbiba1 uznemejdarbiba2

Cienījamie Eiropas Parlamenta vēstnieki!

Šis mācību gads iesākās ar cerībām, ka varam atriezties ierastajā ritmā. Diemžēl pēc pozitīvā un iedvesmojošā programmas atklāšanas pasākuma septembrī, visai drīz pandēmija atgrieza mūs uz pesimistiskā scenārija sliedēm. Lai arī cik sarežģītā situācijā esam pavadījuši visu šo gadu, varam būt gandarīti un lepni, ka paveikts neiedomājami daudz.

Varam droši apgalvot, ka Eiropā šobrīd tik populārais jēdziens “izturētspēja/noturīgums” (resilience) EP Vēstnieku skolu kopienai nav tikai vārds, bet rīcības princips. Esam pierādījuši, kā tas darbojas dzīvē.

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko pateicamies arī Rīgas 25. vidusskolai:

 • EP Vēstnieku skolu tīklam pievienojušās 17 jaunas skolas, kurās turpmāk darbosies vēstnieku komandas un izpratne par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem kļūs daudzveidīgāka un dziļāka. Kopumā jau piecu gadu garumā Latvijā darbojas Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas: 75 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti.
 • Uzsākts jauns izglītojošs trīs gadu cikls par parlamentāro demokrātiju. Šogad fokusā bija demokrātijas svarīgākās institūcijas – parlaments, izpildvara, tiesu sistēma. Nākamgad turpinām ar pilsoniskuma tēmu.
 • EP vēstnieki skolēni – tikās tiešsaistē ar valsts augstākajām amatpersonām – Egilu Levitu, Edgaru Rinkēviču, Sanitu Osipovu, Juri Jansonu, Vitu Tēraudu
 • Programmas dalībniekus uzrunājušas LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere
 • Jaunieši ar pedagogu atbalstu izstrādājuši izcilus projektus “Kā tu izstāstītu vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?
 • Online Atklātās stundas, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta deputāti, iedvesmojot un bagātinot jauniešus ar zināšanām par Latviju Eiropā un Eiropu Latvijā
 • Mācības tiešsaistes režīmā ir būtiski uzlabojušas digitālās prasmes skolās. Tas palīdz arī EP Vēstnieku skolu programmu bagātināt. Arī Euroscola kļuvusi digitāla.
 • Tiešsaistē organizētas izzinošas un izklaidējošas Eiropas dienas svinības
 • Sarīkoti reģionālie demokrātijas semināri ar skolotāju labās prakses piemēriem un kontaktu dibināšanai jauniešiem
 • Saturīgāka ir kļuvusi EP Vēstnieku skolu (20+) Eiropas Parlaments Latvijā | Facebook vietne – kur priecājamies lasīt par skolu aktivitātēm un dalāmies ar vērtīgu informāciju, kas noder mācībās.
 • Veiksmīgi uzsākta programma EP Vēstnieku skolu absolventiemEP Vēstnieku Alumni, kurā arī vairāki Rīgas 25.vidusskolas absoventi.

Paldies skolotājai Rudītei Liepiņai un skolēniem par paveikto!

Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Skola ražīgi ir dalījusies ar savu pieredzi One Drive un aktivitāšu sarakstā. Atklātā lekcija bija radoši sagatavota, iesaistot skolēnus diskusijās. Jaunieši bijuši aktīvi informācijas izvietošanā sociālajos mēdijos. Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā! Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas radītajiem ierobežojumiem!

Aicinām arī turpmāk izmantot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā atbalstu.

vestnieku skola 1

 

vestnieku skola 2

Jolanta BOGUSTOVA

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Eiropas Parlaments

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Rīgas 25. vidusskola turpina izglītojamo uzņemšanu uz brīvajām vietām 10. klasē.

Nosacījumi, kas jāievēro:

 •  pieteikties var izglītojamie, kas 10.jūnijā vai 30. jūnijā nokārtojuši vienoto iestājpārbaudījumu.
 •  Rīgā 18. augustā vēlreiz tiks organizēts vienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi, pēc tā rezultātiem arī varēs pieteikties mācībām 10. klasē.   

skolas d

Saskaņā ar Rīgas 25. vidusskolas iekšējiem noteikumu VS25-21-5-nts "Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 25. vidusskolā" prasībām un atbilstoši vienotā iestājpārbaudījuma rezultātiem Rīgas 25. vidusskolas 10. klasē 2021.-2022. mācību gadā tiek uzņemti izglītojamie ar sekojošiem kodiem:

sociālās zinātnēs, matemātikā un programmēšanā

113-1738

113-1751

147-4555

113-1763

113-1735

113-1748

113-1756

101-1011

113-1732

101-1018

101-1016

113-1742

138-3669

 

vēsturē, angļu valodā, latviešu valodā

113-1733

150-5382

113-1761

113-1762

113-1724

144-4322

150-5387

113-1723

113-1764

113-1746

113-1753

113-1754

113-1730

113-1745

 

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

 https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

Dokumentu iesniegšana
10. klasē
Rīgas 25. vidusskolā
2021./2022. mācību gadam

1. Tīmekļa vietnē ej.uz/skolu2021_10kl 14.jūnijā sākot or 14.00 kodu secībā tiks publicēti vienotā iestājpārbaudījuma rezultāti.

2. Iesniegumu par mācībām Rīgas 25. vidusskolā var iesniegt:

 • 15. jūnijā pl. 10.00-13.00
 • 16. jūnijā pl. 14.00-17.00

3. Nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums
 • Iestājpārbaudījuma kodu lapa (skolēna daļa)
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas kopijas
 • Personas lieta
 • Medicīniskie dokumenti

var aizpildīt skolā. Lai iepazītos ar šiem dokumentiem, tos var lejupielādēt. Var arī aizpildīt un izdrukāt un ņemt līdzi jau aizpildītus. Ja nav iespēja izdrukāt, var aizpildīt un atsūtīt uz skolu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18. jūnijā skola sniegs informāciju par skolā uzņemtiem skolēniem.

 

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

 https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

Cienījamie 10. klases iestājpārbaudījuma kārtotāji un skolēnu vecāki!

Jūs varat iepazīties ar dokumentiem, kas palīdzēs labāk saprast pārbaudījuma norises gaitu un skolēna darbības pārbaudījuma laikā.

8. jūnijā pl. 11.00-13.00
          skolā notiks siekalu tests.
          Tajā obligāti piedalās visi, kas piedalīsies 10. jūnija pārbaudījumā.

          Vēlams iepazīties:
          Pieprasījuma veidlapa. Veidlapu var izprintēt mājās un uz skolu atnest jau aizpildītu, bet ierakstus var veikt arī skolā.
          Siekalu savākšanas instrukcija.

9. jūnijā
          katrs, kas piedalījies siekalu testā, savā e pastā saņems izmeklējuma rezultātus,
          ja rezultāts negatīvs, skolēns piedalās 10. jūnija pārbaudījumā, ja pozitīvs, tad būs jāgaida papildus datums.

10. jūnijā
          pārbaudījums notiek no pl. 10.00 līdz 13.00.
          Skolā jāierodas 10-15 minūtes pirms pārbaudījuma sākuma, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un rakstāmpiederumus,
          jādodas uz telpu, kurā notiks pārbaudījums,
          ievērojot noteiktās prasības un laika režīmu jāraksta pārbaudes darbs matemātikā un angļu valodā.

Vēl būtu vēlams iepazīties ar:

Informāciju par pārbaudījuma rezultātiem skolēns iegūs 14. jūnijā, izmantojot pārbaudījuma laikā saņemto kodu.

15. un 16. jūnijā
          jāiesniedz iesniegums par iestāšanoas vidusskolā.

Joprojām papildus informāciju var izlasīt arī https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

 

 

20210530-1      21.maijā 7. un 8.klašu un 26.maijā 9.-11.klašu skolēniem tika organizētas MS Teams tiešsaistes nodarbības ar mūsu skolas absolventu Romanu Kononovu (2019.gads), kurš ir DeMontfortas universitātes (Leičesterā, Anglijā) 2.kursa students (studiju programmā spēļu programmēšana). Romans aktīvi darbojas arī kā brīvprātīgais Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne biedrībā.

      Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) apvieno jauniešus, kuri ir biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” biedri un brīvprātīgie vecumā no 13 līdz ~30 gadiem. LSKJ atbalsta jauniešu iniciatīvas un idejas, veicina iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē un popularizēšanā, motivē jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku, īsteno humāno darbu sabiedrības labā.  https://www.redcross.lv/ 

      LSKJ brīvprātīgais, kāpēc…, jo var iegūt jaunus draugus, kontaktus, ceļot, zināšanas, pilnveidot savas prasmes (piemēram, prezentēšanas, komunikācijas, komandas darbā), palīdzēt citiem cilvēkiem, sniedzot informāciju veselības veicināšanai un pirmo palīdzību dzīvības glābšanai dažādās situācijās, kā arī realizēt savas idejas dažādos projektos, piedalīties lielos pasākumos (piemēram, dziesmu un deju svētkos kā brīvprātīgais), gūt pirmo darba pieredzi, ko ierakstīt savā CV. Mūsu 7.-8.klašu skolēniem Romans novadīja pirmās palīdzības nodarbības par traumām pēc kritieniem, kā rīkoties un ko darīt šādos gadījumos. Pastāstīja par sevi, interesēm jau skolas laikā, kā izvērtēja, kur studēt, kā pieņēma lēmumu un izvēlējās studijas Anglijā un kā viss notiek šajā attālinātajā laika periodā. Savu profesionālo darbības jomu izvēlējās, jo programmētāji ir un būs pieprasīti nākotnē, augsti atalgots darbs, patīk datorspēles un patika 11.klasē programmēšanas stundas skolā. Romans saka, ka mācās un dara to, kas interesē un patīk.20210530

      Šobrīd jau trešo mēnesi radoši strādā par mākslīgā intelekta programmētāju lielākajā uzņēmumā Accenture Latvijas filiālē datu zinātnes un mašīnzināšanu nodaļā, gūstot jaunu darba pieredzi, zināšanas, attīstot savu radošumu un personību. 9.-11.klašu jauniešus ieinteresēja brīvprātīgā darba iespējas LSKJ, augstskolu izvērtējums un mūsu viesa personīgā pieredze.

Vēlējumi no Romana:

“Necenties darīt, bet dari! Dari, mācies, meklē, kas interesē un kur to vari darīt pēc iespējas jau ātrāk!

Vajag ātri mācīties visu jauno!

Plāno laiku, arī sava slinkuma laiku, … ievies GOOGLE kalendāru.

Dariet labu citiem cilvēkiem un būsiet paši laimīgi un citi būs laimīgi!

Paldies Rīgas 25.vidusskolas skolotājiem par sapratni, atbalstu, atbildēm uz maniem jautājumiem un lūgumiem, ieklausīšanos un gūtajām zināšanām!

Devītie - noteikti mācieties Rīgas 25.vidusskolā! ”

Sagatavoja: Irīda Morozova pedagogs karjeras konsultants

Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!
Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.
Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.
Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”:
 https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,
Ilga Šuplinska

2021.05.31.atzinības raksts

Cienījamie esošie un nākamie sākumskolas vecāki!

                     2.jūnijā no 17.00 līdz 19.00

                     3.jūnijā no 17.00 līdz 19.00

skolēnu formu tirdziņš skolas iekšpagalmā.

Aicinām piedalīties, bet ievērosim epidemioloģiskās situācijas prasības.

20210525-1      Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) ir ES mēroga programma, kura tiek īstenota visās 27 ES dalībvalstīs. Jau piekto mācību gadu Latvijā 88 skolotāji un tūkstošiem skolēnu no 75 Latvijas skolām brīvprātīgi iesaistās šajā programmā. Arī mūsu skola ir ieguvusi EPVS nosaukumu.

      Šis mācību gads EPVS bija veltīts Eiropas parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklam. Visa gada garumā notika attālinātās tikšanās ar Latvijā nozīmīgām amatpersonām. Vairākās skolās jaunieši izstrādāja projektus, kuros iekļāva savas demokrātijas skaidrošanas ābeces un izzināja parlamentāro demokrātiju Latvijā un Eiropā. Šodien, 25.maijā EPVS izlaidumā, kurš notika attālināti, tika prezentēti trīs labākie skolās izstrādātie projekti.

      Izlaiduma gaitā mēs dzirdējām Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedres Ineses Lībiņas-Egneres, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājas Martas Ribeles un politoloģes, programmas ekspertes Žanetas Ozoliņas uzrunas. Pēc svinīgās daļas bija iespēja sarunāties un uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus īpašiem viesiem - Evai Johansonei, Inai Strazdinai, Natālijai Knipšei, Zanei Zvaigznei, Andrim Šuvajevam u.c.20210525-2

      Šis pasākums deva mums jaunas zināšanas un vēlmi turpināt piedalīties dažādos projektos. Katram no mums, lika aizdomāties kā strādāsim nākamajā gadā. Ļāva mums gūt zināšanas un ieskatu par demokrātijas principiem un vārda brīvību Eiropas Savienībā.

Evelīna Danileviča 11.klase

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.