Tradīcijas

Skolā ir daudz dažādu tradīciju, kas ar gadiem nedaudz pamainās. 
Gadiem ejot, dažas atmetam, citas nāk klāt. 
Ja divus gadus pasākums atkārtojas, tātad to jau var saukt par tradīciju

Tādas mums ir:

Svinīgs 1. septembra pasākums visam skolas kolektīvam

Skolotāju diena

Rudens un pavasara ekskursijas un pārgājieni

Pasākums "Esmu vidusskolēns"

Valsts Neatkarības proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Gadskārtu ieražu svētku – Miķeļdienas, Mārtiņdienas, meteņu, Sveču dienas svinēšana

Lielā Ziemassvētku izrāde

Ziemassvētku balle

Ziemassvētku labdarības akcija

Žetonvakars

Aerobikas svētki

Labdarības pasākumi senioru pansionātā

Pogu balle

Projektu nedēļa

Mīlestības dienas pasts

Bērnu un jauniešu žūrija

Tikšanās ar skolas absolventiem

Karjeras nedēļa

Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde

Sagatavošanas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem

Labo emociju diena

Mākslas dienas

Olimpiešu kliņģeris

Mātes dienai veltīts pasākums un interešu izglītības pulciņu atskaites koncerti

Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm

Sporta svētki sākumskolā

Svinīgi 9. un 12. klašu izlaidumu pasākumi

Skolas absolventu salidojumi