Projekta partnerības līguma Nr. 2019-1-TR01-KA229-074379_3
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021.
Pagarinājums līdz 31.08.2021. (COVID-19)
Projekta galvenais mērķis:
          labas prakses apmaiņa

Projektā plānotās aktivitātes:
          skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz partnervalstīm;
          tiek sagatavoti testi skolas mācību priekšmetos par iegūtajām zināšanām, kas saistītas ar projekta tēmām;
          prezentāciju izveidošana par skolu, pilsētu un valsti;
          virtuālo konferenču organizēšana un  piedalīšanās tajās;
          
Paredzamie rezultāti:
          skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi;
          kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
          projekta gaitas atspoguļošana eTwinning, TwinSpace, kā arī Facebook;
          ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
          būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;

Projekta dalībnieki

Priekšlaicīga skolas pamešana ir viena no galvenajām problēmām, ar ko jāsaskaras visai Eiropas izglītības sistēmai. Viens no pieciem stratēģijas “Eiropa 2020” galvenajiem mērķiem ir samazināt PMP rādītāju par 10%.

Visi šī projekta darbinieki sadarbojās ERASMUS+ projektā “Riteņbraukšana pret iebiedēšanu” (2016-TR01-KA219-034225), lai samazinātu iebiedēšanu vidusskolā. Iepriekšējā projekta beigu tikšanās reizē projekta dalībnieki apsprieda rezultātus, tostarp aptaujas, vienaudžu viedokli un skolotāju novērojumus, un tika nolemts, ka iebiedēšanu skolās var samazināt, vienlaikus piesaistot divas mērķa grupas (upurus un “sliktos”) vienam un tam pašam mērķim, piemēram, klubu aktivitātēm.

Šī projekta mērķi ir noteikti Eiropas Komisijas Izglītības un apmācības 2020 skolu politikas rakstā “Visas skolas pieeja priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai politikas vēstījumos”, kā arī trīs gadu konkrētie 2023. gada mērķi.


Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

skolotāju apmācības pasākums
2019.gada 14.-18.oktobris

skolotāju apmācības pasākums
2021.gada 24.-28.oktobris

 skolotāju apmācības pasākums

2022.gada 25.-29.aprīlis

Thermo

skolotāju apmācības pasākums
2022.gada 4.-8.jūlijs

Bodruma

skolotāju apmācības pasākums
2022.gada 8.-12.augustam

Galvenie pasākumi

  • qxio-log-in Projekta logo konkurss
  • qxio-paper-airplane Skolotāju apmācības pasākums Bodrumā
  • qxif-newspaper Attālinātās sanāksmes
  • qxio-wrench Gatavošanās mobilitātēm
  • qxio-shuffle Mobilitātes
  • qxif-newspaper Publikācijas
  • qxif-newspaper Veiktie darbi
Sīkdatnes

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes. Jūs pats varat izlemt, vai atļaut sīkdatnes vai nē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tās noraidīsit, iespējams, nevarēsit izmantot visas vietnes funkcijas.