S

 tundu
    izmaiņas

 

Izmaiņas - [28.11.2023]

Izmaiņas otrdien, 28.11.2023.

Skolā nav:
Stunda Klase Priekšmets Telpa
1.9.aLatviešu valodaNenāk
7.bAngļu valodaNenāk
2.11.aĶīmija110
5.bAngļu valoda29
3.9.cLatviešu valoda aizvieto sk.E.Liepiņa33
6.cAngļu valoda visiem29
4.10.bLatviešu valoda aizvieto sk.B.Strautmane37
6.cAngļu valoda visiem29
5.10.bLatviešu valoda aizvieto sk.A.Krankale35
5.aAngļu valoda visiem109
6.7.bAngļu valoda29
7.
8.10.aAngļu valodaMājās
9.
10.

Izmaiņas trešdien, 29.11.2023.

Skolā nav:
Stunda Klase Priekšmets Telpa
1.7.aTeātra mākslaNenāk
7.bDatorikaNenāk
7.cMatemātikaNenāk
2.7.cMatemātika24
3.7.bDatorika38
4.
5.10.aMatemātika27
6.11.aLatviešu valodaMājās
7.
8.
9.
10.