Cienījamie skolēnu vecāki,

sākot ar 2022. gada septembri būs pārmaiņas ēdināšanas finansēšanas kārtībā.

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem. Vienas pusdienu porcijas cena 2,00 eiro.

5.-12. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts daļēji segt no Pašvaldības līdzekļiem. Vienas pusdienu porcijas cena 2,00 eiro; pašvaldība nodrošinās 1,00 eiro, vecāku līdzmaksājums- 1,00 eiro. Šo ēdināšanas pakalpojumu skolā skolēns varēs saņemt tikai veicot līdzmaksājumu. Ģimenēm būs jāpieņem lēmums par ēdināšanas pakalpojuma izmantošanu, jāinformē skola, jāslēdz līgums ar ēdināšanas uzņēmumu un jāapmaksā izsniegtais rēķins.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija:

Jauku vasaru visiem vēlot,
Rīgas 25. vidusskolas direktore I.Nestere