Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

radošuma pils skolā     Piektdien, 3.novembrī skolā viesojās Radošuma pils pārstāvji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm. Radošuma pils ir dažādu nozaru cilvēki, kas apvienojas, lai rastu, iedzīvinātu un dalītos ar metodēm, kuras palīdz veidot personību un izaugsmi atbalstošu vidi Latvijas skolās. Radošuma pils misija ir sekmēt Latvijas labklājību, veicinot radošu domāšanu un inovācijas.
     Mūsu Informātikas skolotāji pastāstīja par realizētajām idejām - tehniskajiem risinājumiem Rīgas 25.vidusskolā. Skolotāja Gita Šulce par Office365 izmantošanas praktiskajiem risinājumiem skolā. Skolotāja Irīda Morozova par pasākumu organizāciju, par radošo ideju izmantošanu ārpusklases darba organizēšanā. Skolas radošā komanda vizuālās mākslas skolotājas Ineses Mīligas vadībā (Vita Ozola, Jogita Liepiņa un Iveta Zelča) demonstrēja stīmpaka ideju izpausmes mākslā, ģeogrāfijā, vēsturē un karjeras izglītībā.

     2017.gada pavasarī mūsu skola piedalījās jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” un saņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

     Skolotāja I.Bukēviča un skolas saimniecības pārzine M.Rumjanceva kopā ar skolēnu grupu izstrādāja apzaļumošanas darbu plānu, kura realizāciju bija nolemts veikt rudenī.

     Šī vasara mūsu skolai bija īpaša ar lieliem darbiem skolas teritorijas sakārtošanā, apzaļumošanas darbi kļuva par jauku papildinājumu vasarā paveiktajam. Skolas tehniskie darbinieki sagatavoja augsni piecās lielās apstādījumu dobēs, viņiem palīdzēja 9. un 10.klašu zēni. Skolēnu brīvlaikā tika iestādītas Rietumu tūjas, Tumberga bārbeles, Japānas spirejas, zvīņainie kadiķi, irbeņlapu fizokarpi, astilbes, Bizantijas sārmenes, Virdžīnijas kadiķi un citi daudzgadīgie dekoratīvie krūmi un stādi.

     Nākamā gada pavasarī varēsim priecāties par skaistajiem apstādījumiem. Teritorijas labiekārtošanas darbs turpināsies, izvietojot laukumā soliņus un atkritumu urnas. 

     Paldies skolas darbiniekiem un skolēniem par darbu, paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par idejisku un finansiālu atbalstu.

google photo

Mecenāts un starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs šodien izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu "Latvijas nākotne … Eiropā" jauniešiem.

Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši - neatkarīgi  no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo - gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem konkursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas.

Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju - kurā no 3000 līdz 5000 vārdu - par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019. gadā. Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Esejai jābūt autora paša oriģināldarbam un tā nedrīkst būt iepriekš publicēta.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K.Junkers, uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus Strasbūrā š.g. 13.septembrīnorādīja, ka "Es vēlējos uzsākt procesu, kurā Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu nākotni." Komisijas vadītājs Junkers uzsvēra, ka "tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu labi jāizprot un jāciena mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī šīs četras [Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija] valstis – Eiropa bez tām nebūtu vienots veselums." un "mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] Savienībai."

Laika posmā no š.g. 1. decembra līdz 2018.gada 31. janvārim iesniegtās esejas vērtēs Andrejs Pildegovičs, Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; Ilze Juhansone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece; Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; Zita Lunde, portāla TVNET galvenā redaktore; un projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs, "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā un mecenāts Uldis Šalajevs.

Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešus, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030. gadam.

Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, labāko darbu autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma un apbalvošanas ceremoniju 2018. gada 16. februārī (laiks un vieta tiks precizēta vēlāk). Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas: I.vietas ieguvējam/-ai - € 500; II.vietas ieguvējam/-ai - € 300 un III.vietas ieguvējam/-ai - € 100 (2 personām). Vērtīgas pārsteiguma balvas gaida arī citus esejas autorus un 50 konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā. Balvu fonds galvenokārt ir atsevišķu žūrijas komisijas locekļu mērķziedojums no viņu privātajiem līdzekļiem.

Līdz 2018.gada 9.februārim tiks paziņoti konkursa rezultāti un idejas no labākajām esejām tiks iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē "Eiropas Jaunatnes Portāls" un tiešsaistes sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropahttps://twitter.com/LVNakotneEiropa un https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.

Uldis Šalajevs (34) ir Vidzemnieks no Madonas novada un kopš 2012. gada janvāra ir arī ilggadīgs jaunais mecenāts, kurš uz šo brīdi ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus studējošos jaunos inženierzinātņu studentus. Kopš 2016. gada marta, savā brīvajā laikā, jaunietis pilda starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. Kopš 2009. gada, U.Šalajevs strādā ES institūcijās Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Konkursa nolikums:
Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa nolikums;
Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa pieteikums forma;
- Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa uzsaukuma plakāts.

     Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā sāk Eiropas Savienības mēroga programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tās mērķis ir veidot jauniešos apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas daļu un motivēt tos aktīvi līdzdarboties.
     Programmas pilotprojekts jau īstenots sešās valstīs - Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Polijā, Spānijā. Šogad plānots projektu ieviest visās 28 ES dalībvalstīs.
     Latvijā šī mācību gada pirmā tikšanās - nodarbība notika 19. oktobrī ES mājā. Šajā projektā darbu uzsāka arī mūsu skola. Mūsu skolas audzēkņi kopā ar skolotāju R.Liepiņu plāno sekmīgi īstenot šo projektu.

karjera3b

Izteiksmīgas runas konkurss notika 5.oktobrī

Veltījums skolai

9.–12. klase

1. vieta
Simona Sindija Alkšere (10.a)

2. vieta
Laura Macņeva (12.b)

3. vieta
Linda Falaļejeva (11.a),
Jūlija Almana (11.b)

Atzinība
Guna Raimonda Mende (10.a),
Anastasija Medvedeva (11.b)

5.–8. klase

1. vieta
Anna Ilma Kūle (6.b)

2. vieta
Patrīcija Jarmole (5.b)

3. vieta
Artis Āboliņš (8.b)

Atzinība
Inita Dumpe un Anna Ivanova (5.a)
Alise Roze Zālīte (5.c)
Patrīcija Maira Greivule (5.d)

Paldies visiem par piedalīšanos!

logo cab

Izsakām lielu pateicību Rīgas 25.vidusskolas audzēkņiem, kuri Erasmus+ projekta "Cycling against Bullying" Rīgas sanāksmes laikā uzņēma savās ģimenēs projekta partnervalstu bērnus un pret saviem pienākumiem izturējās ar lielu atbildības sajūtu:

Danielam Jasinkēvičam - 5.a
Sindijai Vasiļevskai – 5.a
Megijai Rainskai – 5.a
Reinim Jēkabsonam -5.a
Emīlam Alksnim -5.a
Līvai Dorilai – 5.a
Laurai Strazdiņai – 9.a
Rasai Rasumai – 9.a
Jūlijai Paeglei -9.a
Ivo Bargam – 9.a
Lorenam Kaužēnam - 9.a
Sindijai Neimanei – 9.c
Lindai Falaļejevai - 11.a
Alisei Sudrabai – 11.b -
Sabīnei Strautiņai – 11.b
Amandai Bērziņai – 11.b
Ričardam Viļumsonam -12.b
Alekam Stepaņukam 12.b

Izsakām pateicību audzēkņiem par izcilu pasākumu organizēšanu, vadīšanu Erasmus+ projekta "Cycling against Bullying" Rīgas sanāksmes laikā:

Patricijai Bodniecei
Ričardam Viļumsonam
Guntim Loskutovam
Melisai Mukānei
Amandai Ķulei
Sabīnei Strautiņai
Žanam Matjuškovam
Mārim Cimmermanim
Nikam Melnim
Aigaram Višņevskim
Matīsam Tālmanim
Alekam Stepaņukam
Mārtiņam Frembergam
Smirnovai Evelīnai
Lindai Millerei
Laurai Bukēvičai
Andai Gasiņai
Lindai Falaļejevai
Paulam Lapiņam
Kristam Zantam
Paulai Jeluškinai
Elīnai Dovgoļukai
Lorenam Kaužēnam
Megijai Sapiegai
Laurai Kamaldiņai
Arnoldam Knokam
Nikam Gulbim
Kristianai Kristjansonei
Sandim Kallionam
Diānai Lesai
Alisei Beatrisei Boičenko
Gregoram Lasenbergam
Andrejam Ļipstovam
Tomam Kristiānam Jēkabsonam

Klašu kolektīviem un audzinātājiem, kuri veidoja karodziņus:

2.a klasei un Spulgai Krastiņai
2.b klasei un Airisai Tretjakovai
2.c klasei un Ilzei Rupekai- Rupeikai
3.a klasei un Inetai Gleizdai
3.b klasei un Edītei Nuržai
4.b klasei un Sigitai Bukovskai

Deju kolektīvam “Pasaciņa” skolotājas Sigitas Bukovskas vadībā

Dziedātājām skolotājas Sanitas Blīves vadībā:

Lidijai Smelterei,
Samantai Kārkliņai,
Alisei Rozei Zālītei,
Gerdai Baranovskai

Skolotājiem, atklāto stundu vadītājiem:

Ritai Deksnei,
Inesei Mīligai,
Ivetai Zelčai,
Jurijam Gladčenko

Skolotājiem, kuri organizēja darbu un palīdzēja lai darbs noritētu veiksmīgi:

Ilutai Bikovskai- Kivleniecei,
Andrim Rozenšteinam,
Evai Burvānei,
Dainuvītei Spallei,
Ivetai Štauerei,
Intai Ungurei,
Gitai Šulcei,
Ingai Nesterei.

Skolotājam Armandam Bērziņam un "Autofokusam" par projekta nodrošināšanu ar foto un video.

Projekta darba grupa
2017.gada 2.oktobrī

      Sācies jaunais mācību gads. Un mūsu skolā tas sācies sevišķi aktīvi.
      Rīgas 25. vidusskolā sākās aktīva rosība un gatavošanās ārzemju viesu uzņemšanai. 25. septembrī projekta Erasmus+ K2 “Cycling Against Bullying” ietvaros Latvijai bija jāsagaida audzēkņu un skolotāju grupas no Turcijas, Grieķijas, Itālijas un Polijas. Kopā ar savām viesģimenēm viņi iejutās latviešu ikdienā un iepazina mūsu tautas kultūru, kā arī latviešu sadzīviskās tradīcijas.
      26. septembrī visi atbraucēji tika svinīgi sveikti Rīgas 25. vidusskolas projekta atklāšanas ceremonijā, kur sveicienu vārdus un veiksmes vēlējumus izteica gan skolas direktore Inga Nestere, gan viņas vietnieki Tālivaldis Mežis un Gita Šulce, kā arī skolas muzeja vadītāja Rudīte Liepiņa. Pēc projekta jaunā posma atklāšanas viesiem tika dota iespēja iepazīties ar skolas un arī pilsētas vēsturi, piedaloties ekskursijās, kā arī apskatīt Rīgu no citas puses jeb pabraukt ar kuģīti pa Daugavu.
      Nākamā diena tika atvēlēta galvenajam pasākumam – riteņbraukšanai un citām sporta aktivitātēm. Gan ārzemju, gan mūsu skolas dalībnieki devās uz atpūtas parku “Rāmkalni”, lai ar veicot komandu uzdevumos un velobraucienā apliecinātu savu vēlmi apturēt mobingu skolās un attīstīt draudzīgu atmosfēru, spēt sadarboties, palīdzēt viens otram.
      Pēdējo projekta dienu viesi un viņu sagaidītāji pavadīja Jūrmalā, kur savu izveicību vēlreiz pierādīja sarežģītajās šķēršļu trasēs piedzīvojumu parkā “Tarzāns”, kā arī apskatīja piejūras pilsētu un vairākus kilometrus garo pludmali. Vakars tika aizvadīts Rīgas 25. vidusskolā, spēlējot katras valsts nacionālās spēles, dejojot un izklaidējoties. Atbraucējiem tika dota iespēja pierādīt savas jauniegūtās zināšanas nelielā viktorīnā par Latviju.
     Jau špdien it visi mūsu viesi dosies prom, bet mums paliks gaišas atmiņas par kopīgajiem piedzīvojumiem un solījumi drīz atkal satikties. Taču nu jau vairs ne Latvijā, bet gan Polijas pilsētiņā Živjecā.