Ģeogrāfiskās informācijas sistēma Eiropā
GIS FOR GIST OF EUROPE

Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085964
Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2022. – 30.11.2024.
Projekta galvenais mērķis:
 • ĢIS metožu un paņēmienu iekļaušana mācību programmās un izpratnes
  palielināšana par globālās sadarbības un rīcības nozīmi cīņā pret globālajām klimata
  pārmaiņām.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
 • Projekta uzsākšanas sanāksme (29.01. - 02.02.2023., Latvija).
 • Asociatīvās mācību programmas izveide (2023. gada februāris, Rumānija).
 • Apmācība par e-mācību video sagatavošanu (2023. gada aprīlis, Beļģija).
 • ĢIS pieredzes apmaiņa skolās (2023.gada jūnijs, Igaunija).
 • Gadījumu izpēte klimata pārmaiņās, (2023.gada novembris, Spānija).
 • Projekta rezultātu īstenošana. Skolēnu dalība. (2024.gada aprīlis, Rumānija).
 • Metodisko materiālu izstrāde papildus ĢIS apguvei skolā.
 • Mācību kursu apguves sistēmas izveide uz Moodle bāzes – “GIS for future”.
 
Paredzamie rezultāti:
 • Dalībnieki motivēti un iedrošināti izmantot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izglītības un apmācības pasākumos, pilnveidotas viņu zināšanas un pieredze.
 • Veikta "ĢIS gadījumu izpēte pret klimata pārmaiņām", pielāgojot ĢIS izmantošanu vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu sasniegumiem.
 • Izstrādāta mācību programma globālo klimata pārmaiņu apkarošanā un sagatavoti vismaz 30 aktivitāšu piemēri.
 • Vismaz 100 pedagogu līdzdalība ĢIS sagatavotā apmācības moduļa  izmantošanā.
 • Izveidota GIS for Future - LMS platforma skolotājiem: apmācībām un pasākumiem, paziņojumiem un ziņām, mijiedarbībai un pieredzes apmaiņai.
 • Īstenota kultūras mijiedarbība un angļu valodas prakse.
 • 6 skolotāji, kas piedalījušies projektā, pilnveidojuši zināšanas, prasmes un metodes sava mācību priekšmeta pasniegšanā.
 • Iegūtās zināšanas vairāk vai mazāk tiks izmantotas 7.-12.klašu skolēnu mācību priekšmetos dabaszinības, ģeogrāfija (apmēram 150 skolēni)
 • 7.-12. klašu skolēniem (apmēram 150) nodrošināta dabaszinību un ģeogrāfijas mācību priekšmetu apguve, izmantojot jaunās zināšanas un mācību metodes.

Projekta dalībnieki

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

2022.gada 07.novembris-11.novembris

Moreira

2023.gada 1.-5.maijs

Budapešta

2023.gada oktobris

Karamana

2024.gada marts

Vasto

2024.gada maijs

Galvenie pasākumi

 • qxio-paper-airplane Mobilitātes
 • qxif-tablet-alt Attālinātās sanāksmes
 • qxif-newspaper Publikācijas
 • qxio-ios-photos Foto albumi
 • qxif-video Video
Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.