Sludinājumi

Nomas tiesību izsole

publicēts: 09.05.2023.

Virsraksts

Elektronisko pakalpojumu sniedzēja tehnikas izvietošana

Izsoles veids

Nomas tiesību piedāvājums

Objekta veids

Ēkas (būves) kopā ar zemi

Izsoles rīkotājs

Rīgas 25.vidusskola

Objekta adrese

Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057

Kadastra numurs (nomas objekts ir viens īpašums)

01000780997001

Kadastra apzīmējums (nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

01000780997001

Nomas objekta apraksts (nomas objekta sastāvs, kadastra apzīmējumi, platības, izmantošanas mērķi (veids) u.c.)

Skolas ēka, kadastra apzīmējums 01000780997001; nomas objekts – skolas ēkas jumts.

Iznomājamā platība (nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Skolas ēkas jumts 10,00 m2 platībā elektronisko pakalpojumu tehnikas izvietošanai

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

Nav

Izsoles sākumcena (sākotnējais nomas maksas apmērs)

420,00 EUR bez PVN 21%, t. sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).

Izsoles solis

Nav

Iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 17.05.2023. plkst.12:00. Rīgas 25.vidusskolā, Rīgā, Rušonu ielā 6, LV-1057

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 16.05.2023., plkst.12:00, Rīgas 25.vidusskolā, Rīgā, Rušonu ielā 6, LV-1057

Iznomātājs

Rīgas 25.vidusskola

Objekta apskate

Kontakttālrunis 67474399; 67474389

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi)

Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu.

Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.