Bibliotēka

Mācību grāmatas  Rīgas 25.vidusskolas bibliotēkā var saņemt: 

28.augustā 

9.00-16.00 

4.-5.klases 

29.augustā 

9.00-16.00 

6.-7.klases 

30.augustā 

9.00-16.00 

8.-9.klases 

1.-3.klases grāmatas saņems pie klases audzinātāja septembrī. 

10.-12.klases grāmatas  pēc nepieciešamības septembrī bibliotēkas darba laikā.  

            Gaidu skolēnus un klašu audzinātājus! 

             Rakstiet, zvaniet!  

             Vienosimies! 

Skolas bibliotekāre Elga Liepiņa 


Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Pirmdienās  8.00-11.00
13.00-15.00 
Otrdienās  8.00-11.00
12.00-16.00
Trešdienās  8.00-13.00
Ceturtdienās  8.00-16.00
Piektdienās  8.00-14.00 

 

 Mīļi gaidīti Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti

 

 

No 2021.septembra skola var izmantot pilnu
LETONIKA 
resursu krātuvi

 

Pieslēgšanās LETONIKA resursiem notiek izmantojot e-klases pasi.

Iepazīstieties ar letonika.lv lietošanas iespējām: video un prezentācija ŠEIT!

 

 

Piekļuve Zvaigzne ABC Māconis

https://maconis.zvaigzne.lv/

 pieslēdzieties klikšķinot uz pogas E-klase un pārbaudiet vai pēc pieslēgšanās ir pieejami materiāli. Lai redzētu materiālus lapas augšējā kreisajā pusē pārslēdzieties uz sadaļu Skolas materiāli.
Tieši tāpat materiāliem var piekļūt citi skolas lietotāji (skolēni, skolotāji, bērnu vecāki)

Izraksts no Rīgas 25. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumiem

 1. Rīgas 25.vidusskolā mācību procesā tiek izmantoti ar direktores rīkojumu apstiprināti mācību līdzekļi-mācību grāmatas un darba burtnīcas.
 2. Visas mācību grāmatas un darba burtnīcas tiek iegādātas par valsts un pašvaldības piešķirtiem līdzekļiem un skolēniem izsniegtas lietošanā.
 3. Mācību un daiļļiteratūras grāmatas skolas bibliotēkā tiek izsniegtas, izmantojot grāmatu elektroniskās uzskaites sistēmu “Alise”, skolēniem izsniegtās grāmatas tiek fiksētas elektroniskajā katalogā.
 4. Katra skolēna pienākums ir saudzīgi izmantot mācību un daiļliteratūras grāmatas, rūpēties par grāmatu saglabāšanu, kārtīgi veikt uzdevumus darba burtnīcās.
 5. 1.– 3. klasēs mācību grāmatas tiek izsniegtas atsevišķi pa klasēm, klašu audzinātāji bibliotēkā saņem mācību grāmatu un darba burtnīcu komplektus un izdala skolēniem. Mācību gada beigās grāmatas tiek savāktas un pilniem komplektiem nodotas bibliotēkā.
 6. 4.–12. klašu skolēni mācību grāmatas un darba burtnīcas bibliotēkā saņem un nodod individuāli, personīgi atbildot par tām.
 7. Katram skolēnam mācību grāmatās un burtnīcās obligāti jāieraksta vārds, uzvārds, klase un mācību gads.
 8. Skolēniem, kuri maina izglītības iestādi, ir pienākums nodot mācību un daiļliteratūras grāmatas bibliotēkā, par to no bibliotekāres, saņemot apstiprinošu e-pastu.
 9. 9. un 12. klašu skolēni grāmatas nodod pēc eksāmenu nokārtošanas (obligāti līdz izlaidumam).
 10. Par nozaudētajām grāmatām un grāmatu saglabāšanu ir atbildīgi skolēni, klašu audzinātāji kontrolē situāciju. Nozaudēto vai sabojāto grāmatu vietā skolēnu vecāki iegādājas jaunas grāmatas.
 11. Katrs skolas skolēns bibliotēkā var saņemt daiļliteratūras grāmatas, tās tiek izmantotas noteiktu laiku, nozaudēšanas gadījumā, jāatlīdzina zaudējums.

Mācību grāmatas sākumskolai

2021./2022. mācību gads
 • qxio-ios-book-outline 1. klase
 • qxio-ios-book-outline 2. klase
 • qxio-ios-book-outline 3. klase

Mācību grāmatas pamatskolai

2021./2022. mācību gads
 • qxio-ios-book-outline 4. klase
 • qxio-ios-book-outline 5. klase
 • qxio-ios-book-outline 6. klase
 • qxio-ios-book-outline 7. klase
 • qxio-ios-book-outline 8. klase
 • qxio-ios-book-outline 9. klase

Mācību grāmatas vidusskolai

2021./2022. mācību gads
 • qxio-ios-book-outline 10. klase
 • qxio-ios-book-outline 11. klase
 • qxio-ios-book-outline 12. klase
Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.