Bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Pirmdienās  8.00-11.00
13.00-15.00 
Otrdienās  8.00-11.00
12.00-16.00
Trešdienās  8.00-13.00
Ceturtdienās  8.00-16.00
Piektdienās  8.00-14.00 

 

 Mīļi gaidīti Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti

 

 

No 2021.septembra skola var izmantot pilnu
LETONIKA 
resursu krātuvi

 

Pieslēgšanās LETONIKA resursiem notiek izmantojot e-klases pasi.

Iepazīstieties ar letonika.lv lietošanas iespējām: video un prezentācija ŠEIT!

 

Izraksts no Rīgas 25. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Mācību grāmatas sākumskolai

2021./2022. mācību gads
 • 1. klase

  Z.Anspoka, Latviešu valoda 1.klasei, Pirmā daļa, Lielvārds, 2014.
  Z.Anspoka, Latviešu valoda 1.klasei, Otrā daļa, Lielvārds, 2014.
  Z.Anspoka, Latviešu valoda 1.klasei, Darba lapas, Lielvārds, 2013.
  I.Helmane, Matemātika 1.klasei, Pirmā daļa, Lielvārds, 2013.
  I.Helmane, Matemātika 1.klasei, Otrā daļa, Lielvārds, 2013.
  I.Helmane, Matemātika 1.klasei, Darba lapas, Lielvārds, 2014.
  G.Ansone, Dabaszinības 1.klasei, Lielvārds, 2020.
  Z.Jonušaite, Dabaszinības 1.klasei, Mācību burtnīca, Lielvārds, 2020.
  I.Vilkārse, Mūzika 1.klasei, Zvaigzne ABC, 2000.
  I.Vilkārse, Mūzikas burtnīca 1.klasei, Zvaigzne ABC, 2000.
  G.Andersone, Sociālās zinības 1.klasei, Zvaigzne ABC, 2014.
  Cheryl Palin, Bright Ideas Class Book 1, OXFORD, 2018.
  Cheryl Palin, Bright Ideas Activity Book 1, OXFORD, 2018.


 • 2. klase
 • 3. klase

Mācību grāmatas pamatskolai

2021./2022. mācību gads
 • 4. klase

  Z.Anspoka, Latviešu valoda 4.klasei, Pirmā daļa, Lielvārds, 2016.
  Z.Anspoka, Latviešu valoda 4.klasei, Otrā daļa, Lielvārds, 2017.
  G.Sālījuma, Literatūra 4.klasei, Zvaigzne ABC, 2013.
  I.Helmane, Matemātika 4.klasei, Pirmā daļa, Lielvārds, 2017.
  I.Helmane, Matemātika 4.klasei, Otrā daļa, Lielvārds, 2018.
  I.Valtasa, Matemātika 4.klasei, Uzdevumu krājums, Pētergailis, 2005.
  I.Vilks, Dabaszinības 4.klasei, Lielvārds, 2020.
  I.Vilks,  Dabaszinības 4.klasei, Mācību burtnīca, Lielvārds, 2020.
  I.Vasmanis, Mūzika 4.klasei, Zvaigzne ABC, 2002.
  Sarah Phillips, Incredible English 4: Class Book, OXFORD, 2012.
  Sarah Phillips, Incredible English 4:Activity Book, OXFORD, 2012.
  M.Bovermann, Paul, Lisa & CO, Kursbuch , Hueber Verlag, 2017.
  M.Bovermann, Paul, Lisa & CO, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2017.
  E.Arhangeļska, Просто по русски 4.klasei, Retorika A, 2020.
  E.Arhangeļska, Просто по русски 4.klasei, Darba burtnīca, Retorika A, 2020.


 • 5. klase
 • 6. klase
 • 7. klase
 • 8. klase
 • 9. klase

Mācību grāmatas vidusskolai

2021./2022. mācību gads
 • 10. klase

  V.Veckāgana, Latviešu valoda 10.klasei, Lielvārds, 2010.
  I.Urbanoviča, Latviešu valoda 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2010.
  I.Dubiņa, Literatūra 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2014.
  B.Āboltiņa, Matemātika 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2011.
  L.Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 1.,2.,3.,4.daļa, Zvaigzne ABC, 2008.
  Ā.Kaksis, Ķīmija 10.klasei, Lielvārds, 2009.
  E.Šilters, Fizika 10.klasei, Lielvārds, 2013.
  U.Dzērve, Fizikas uzdevumu krājums 10.klasei, Lielvārds, 2005.
  V.Klišāns, Vēsture vidusskolai I, II, III, IV, Zvaigzne ABC, 2002.-2005.
  G.Kurlovičs, Latvijas vēsture vidusskolai I, II, Zvaigzne ABC, 1999.-2000.
  Tim Falla, Solutions Intermediate Students Book 2nd ed., OXFORD, 2012.
  A.Breitsameter, Mit uns B1+ Kursbuch, Hueber Verlag, 2017.
  A.Breitsameter, Mit uns B1+ Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2017.
  J.Pestune, Krievu valoda vidusskolai 1.daļa MG, Zvaigzne ABC, 2019.
  J.Pestune, Krievu valoda vidusskolai 1.daļa DB, Zvaigzne ABC, 2020.
  A.Ērgle, Kulturoloģija, RaKa, 2009.


 • 11. klase
 • 12. klase