cieņa, sadarbība, atbildība
5. janvārī sākas 2. semestris, visi skolēni uzsāk mācības klātienē,
lai skolā mācības veiksmīgi norisinātos klātienē, visiem skolēniem un skolas darbiniekiem stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi:
  • visiem skolēniem un skolas darbiniekiem pirms ierašanās skolā jāveic AG paštests, skolā var nākt, ja ir negatīvs testa rezultāts;
  • jāievēro distancēšanās;
  • jādezinficē rokas;
  • jālieto maskas;
  • saslimšanas gadījumā noteikti ir jāpaliek mājās un jāārstējas ģimenes ārsta uzraudzībā;
  • par kavējumu un tā iemeslu nekavējoties jāinformē klases audzinātājs.

Lai jaunais 2022. gads ir veiksmīgs, bagāts un  veselīgs!
Būsim centīgi un kārtīgi; godprātīgi pildīsim savus pienākumus, atbildīgi izturēsimies pret savu veselību.


e-klase
mācību mākonis
stundu saraksts
stundu izmaiņas
stundu izmaiņas
skolas muzejs
visc
uzdevumi.lv
Viss, kas skolā notiek un notiks. Būs un bija. Pārdomas un secinājumi.
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"
Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"
Generative Application to Manage Education
Generative Application to Manage Education
Maths Everywhere
Maths Everywhere
Working Together for Happier Student
Working Together for Happier Student

Rusanda, 1.c

Līdz pirmajam eksāmenam svešvalodā vēl

iksd
pumpurs