digitālie rīki jaunās tūkstošgades paaudzei
Digital Tools for Digital Natives

Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000081772
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022. – 31.08.2024.
Projekta galvenie mērķi:
  • skolotāju digitālo kompetenču attīstīšana;
  • pielāgošanās mūsdienu tehnoloģiju pasaulei un digitālo materiālu ienešana klasē;
  • digitālo rīku izstrāde atbilstoši skolēnu vajadzībām un interesēm;
  • sadarbības pilnveide starp skolotāju un skolēnu, nodrošinot viņu aktīvu līdzdalību;
  • tiešsaistes un tālmācības izglītības kvalitātes paaugstināšana;
Papildus šiem galvenajiem mērķiem ir paredzēta arī citu tautu kultūras iepazīšana un angļu valodas prasmju pilnveide.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
     Latvijā – digitālie rīki matemātikas un dabaszinātņu apguvei; Microsoft365, Microsoft Teams, STEM resursi;
     Portugālē – digitālie rīki SIV un psiholoģijai;
     Ungārijā – digitālie rīki tirdzniecībai un tūrismam;
     Turcijā - digitālie rīki svešvalodu un sociālo zinātņu apguvei;
     Itālijā - 2D-3D modelēšana, robotu programmēšana.
 
Paredzamie rezultāti:
          skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi;
          kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
          projekta gaitas atspoguļošana eTwinning, TwinSpace, kā arī Facebook;
          ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
          būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;

Projekta dalībnieki

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

2022.gada 07.novembris-11.novembris

2023.gada 1.-5.maijs

2023.gada 2.-6.oktobris

2024.gada 4.-9.marts

2024.gada 15.-19.aprīlis

Galvenie pasākumi

Sīkdatnes

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes. Jūs pats varat izlemt, vai atļaut sīkdatnes vai nē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tās noraidīsit, iespējams, nevarēsit izmantot visas vietnes funkcijas.